Definicje dla studentów - meteorologia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1631
Wyświetleń: 2730
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicje dla studentów - meteorologia - strona 1 Definicje dla studentów - meteorologia - strona 2 Definicje dla studentów - meteorologia - strona 3

Fragment notatki:

•Meteorologia - jest nauką o atmosferze ziemskiej stanowiącą dział geofizyki. Bada budowę atmosfery, zjawiska i procesy atmosferyczne, uwzględniające przy tym wpływ podłoża, Słońca i przestrzeni okołoziemskiej.
Działy meteorologii:
a.Meteorologia dynamiczna - bada ruchy atmosfery i związane z nimi przemiany energii w atmosferze.
b.Meteorologia synoptyczna - zajmuje się badaniem i przewidywaniem pogody.
c.Meteorologia fizyczna - obejmuje badania optycznych, akustycznych i elektrycznych zjawisk atmosfery, fizyki chmur i opadów atmosferycznych.
d.Aktynometria - bada promieniowanie Słońca, Ziemi i jej atmosfery.
•Klimatologia - zajmuje się badaniem procesów powstawania i zmian klimatu oraz opisywaniem klimatów różnej skali.
•Mikroklimatologia - analizuje i opisuje procesy oraz zjawiska fizyczne przygruntowej warstwy powietrza.
•Pogodą - nazywa się aktualny stan fizyczny atmosfery w danym miejscu. Określa ją stan składników, do których należą: temperatura powietrza, ciśnienie, wilgotność, wiatr, zachmurzenie, opady i osady atmosferyczne oraz inne zjawiska, np. burze. Stan składników jest efektem działania procesów: obiegu ciepła, wilgoci, krążenia powietrza, zwanych procesami klimatotwórczymi. Źródłem ich energii jest promieniowanie słoneczne. Stąd pogoda w danym miejscu zmienia się także w rytmie dobowym i rocznym. •Klimat - jest całokształtem stanów fizycznych atmosfery (pogody) właściwych dla danej miejscowości lub krainie i przeciętny przebieg rocznego rytmu ich zmian w obrębie dłuższego okresu czasu. Jest rezultatem procesów fizycznych zachodzących nieprzerwanie w atmosferze ziemskiej, jak nagrzewania, kondensacji pary wodnej, opadów itd. •Stała słoneczna - natężenie promieniowania słonecznego docierającego do górnej granicy atmosfery (wyrażane w watach na metr kwadratowy [W/m2]).
•Ekstynkcja - osłabienie promieniowania słonecznego w atmosferze.
•Promieniowanie bezpośrednie - część promieniowania słonecznego docierająca bezpośrednio od tarczy słonecznej do powierzchni Ziemi (nie ulega zakłóceniom w atmosferze). Natężenie tego promieniowania zależy od kąta padania promieni słonecznych.
•Promieniowanie odbite - część promieniowania słonecznego całkowicie odbita od powierzchni Ziemi, atmosfery, chmur i różnych obiektów znajdujących się ponad Ziemią.
•Promieniowanie rozproszone - część promieniowania słonecznego, która w trakcie pokonywania atmosfery ulega rozproszeniu. Inaczej mówiąc, wiązki promieni zmieniają swój przebieg z ukierunkowanego na chaotyczny pod wpływem przeszkód napotkanych na drodze (m. in. chmur i najrozmaitszych cząstek powietrza o różnej gęstości).
•Promieniowanie całkowite - suma promieniowania bezpośredniego i rozproszonego.

(…)

… temperatura powietrza rośnie.
Inwersja temperatury - Jest to odwrócenie normalnego rozkładu temperatury, która ze wzrostem wysokości powinna maleć. Zjawisko to zdarza się na stokach gór, na których zalega niska pokrywa chmur, uniemożliwiająca pełne nasłonecznienie terenów położonych poniżej.
•Izotermia - Występuje brak zmian temperatury powietrza z wysokością.
Temperatura punktu rosy [ td ] - Jest to temperatura, przy której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia i zaczyna się skraplać.
•Wilgotność bezwzględna - Jest to ilość pary wodnej w jednostce objętości powietrza wyrażona najczęściej w gramach na metr sześcienny.
•Maksymalna prężność pary wodnej [ emax ] - Jest to całkowite nasycenie parą wodną , tzn. zajęcie wszystkich możliwych miejsc w jednostce objętości powietrza przez parę wodną, w określonej temperaturze.
•Aktualna prężność pary wodnej [ e ] - Jest to zawartość pary wodnej w powietrzu przy aktualnej temperaturze.
•Wilgotność względna powietrza [ f ] - Jest to stosunek aktualnej zawartości pary wodnej w powietrzu do maksymalnej, wyrażony w procentach. Zawartość pary wodnej w powietrzu podana w jednostkach ciśnienia [ hPa ].
•Niedosyt wilgotności powietrza [ d ] - jest różnicą pomiędzy…
…, podczas której unoszony przez wiatr śnieg pochodzi także z opadu;
Pył wodny - unoszone na niewielką wysokość drobne kropelki wody, głównie z grzbietów fal zbiorników wodnych;
Rosa - stanowi ją osad kropelek wody tworzący się na przedmiotach wskutek kondensacji pary wodnej. W ciepłej porze roku powstaje przy ochłodzeniu radiacyjnym otaczającego powietrza poniżej temperatury punktu rosy, a w chłodnej porze roku zazwyczaj…
… lub od ciemności do światła rano.
•Zmierzch cywilny - okres pomiędzy wschodem lub zachodem Słońca, a chwilą gdy położenie Słońca poniżej horyzontu wynosi nie więcej niż 8º.
•Zmierzch astronomiczny - okres trwający do chwili opuszczenia się Słońca poniżej horyzontu o 18º.
•Usłonecznienie - czas dopływu bezpośredniego promieniowania słonecznego do określonego punktu na powierzchni Ziemi.
•Usłonecznienie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz