Temperatura punktu rosy

note /search

Punkt rosy

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1085

punkt rosy - Temperatura punktu rosy lub Punkt rosy - jest to temperatura, w której przy danym...

Kondensacja pary wodnej

  • Politechnika Warszawska
  • Fizyka budowli
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1631

nasycenia. Temperatura punktu rosy (ts) to temperatura, do której należy oziębić powietrze o danej...

Fizyka budowli - egzamin 2

  • Politechnika Lubelska
  • Fizyka budowli
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1120

wiatru współczynnik przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej: rośnie 10. Temperatura punktu rosy zależy...

Fizyka budowli - egzamin

  • Politechnika Lubelska
  • Fizyka budowli
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1337

współczynnik przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej: rośnie Temperatura punktu rosy zależy od: temperatury...