Definicje parametrów psychrometrycznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicje parametrów psychrometrycznych - strona 1 Definicje parametrów psychrometrycznych - strona 2 Definicje parametrów psychrometrycznych - strona 3

Fragment notatki:

Definicje następujących parametrów psychrometrycznych:
ciśnienie pary, wilgotność względna, zawartość wilgoci, punkt rosy.
Ciśnienie (prężność) pary nasyconej - ciśnienie, przy którym w określonej temperaturze gaz jest w stanie równowagi z cieczą. Występuje wówczas równowaga między parowaniem i skraplaniem.
Ciśnienie pary nasyconej wody w funkcji temperatury.
Ciśnienie pary nasyconej zależy od rodzaju cieczy (substancji), a dla danej cieczy zależy od temperatury, wzrastając wraz z nią i osiągając największą wartość (ciśnienie krytyczne) w temperaturze krytycznej. W wyższej temperaturze ciecz już nie istnieje (stąd nazwa).
Gdy w danej temperaturze w warunkach równowagi ciśnienie pary nasyconej jest równe ciśnieniu panującemu w otoczeniu, to substancja wrze.
W temperaturze poniżej temperatury punktu potrójnego ciecz nie może istnieć w równowadze z gazem[1], ale gaz może być w równowadze z ciałem stałym w procesach sublimacji i resublimacji.
Ciśnienie pary nasyconej jest jedną z  wielkości fizycznych charakteryzujących substancje, szczególnie ciecze. Jeżeli nie podano temperatury, przy której określono to ciśnienie, przyjmuje się temperaturę normalną.
W mieszaninie gazów danego składnika może być najwyżej tyle, aby jego ciśnienie parcjalne odpowiadało ciśnieniu pary nasyconej w danej temperaturze.
Oznaczania zawartości wilgoci
Jednym z szybkich i dokładnych sposobów oznaczania zawartości wilgoci jest pomiar termograwimetryczny wykonywany przy pomocy halogenowego analizatora wilgoci (wagosuszarki). Próbka po zważeniu ogrzewa się przy pomocy promiennika podczerwieni(lampy halogenowej). Strata masy jest rejestrowana w sposób ciągły. Proces suszenia jest przerywany w momencie, gdy ustalone kryterium osiąga zdefiniowaną wartość. Zawartość wilgoci jest obliczana z różnicy mas próbki w momencie rozpoczęcia suszenia i po jego zakończeniu (patrz zasada pomiaru ).
W trakcie trwającego pomiaru termograwimetrycznego nie można jednoznacznie powiązać straty masy wyłącznie z utratą wody, ponieważ podczas podgrzewania oprócz wody mogą odparowywać również inne substancje. To właśnie z tych względów mówimy o zawartości wilgoci, posługując się metodami termograwimetrycznymi
Temperatura punktu rosy lub punkt rosy - temperatura, w której, przy danym składzie gazu lub mieszaniny gazów i ustalonym ciśnieniu, może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny gazu.
Rozpatrywany składnik gazu (np. para wodna) ma w obecnej temperaturze ciśnienie parcjalne równe ciśnieniu pary nasyconej tego składnika w temperaturze punktu rosy.


(…)

… praktyczna w odniesieniu do powietrza wilgotnego.
Entalpia powietrza wilgotnego:
Entalpia powietrza wilgotnego określana jest jako suma entalpii suchego powietrza iB oraz entalpii zawartej w nim pary wodnej x * iA i może być opisana wzorem:
i = iB + x * iA a entalpii pary wodnej zawartej w powietrzu przyjmuje się jako poziom odniesienia stan ciekły w temperaturze 0o C. Należy więc uwzględnić ciepło
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz