Wentylacje i klimatyzacje

note /search

Projekt z wentylacji dla 4 osób w pomieszczeniu

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wentylacje i klimatyzacje
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1260

Instytut Budownictwa Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ĆWICZENIE Nr 1 z „WENTYLACJI I KLIMATYZACJI” Spis treści: ZYSKI CIEPŁA WEWNĘTRZNEGO ZYSKI CIEPŁA WEWNĘTRZNEGO Zyski ciepła od ludzi. Okres letni. Zyski ciepła i wilgoci na drodze suchej. [W] gdzie: n - ilość osób w pomieszczeniu [-...

Projekt z wentylacji dla 28 osób w pomieszczeniu

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wentylacje i klimatyzacje
Pobrań: 882
Wyświetleń: 1652

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Temat: Projekt sieci wentylacyjnej. Rok Akademicki ZYSKI CIEPŁA WEWNĘTRZNEGO 1.Zyski ciepła i wilgoci od ludzi 1.1.Okres letni. 1.1.1.Zyski ciepła i wilgoci na drodze suchej: ...

ćwiczenia - Straty ciśnienia powstajśce przy przepływie powietrza prze...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wentylacje i klimatyzacje
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2002

Straty ciśnienia powstające przy przepływie powietrza przez przewody. Straty ciśnienia, spowodowane oporem tarcia, przy przepływie burzliwym przez prosty przewód o dowolnym i niezmiennym kształcie przekroju, opisywana jest zależnością Darcy-Weisbacha: l  w2  ρ pt    4R  2 Gdzie: λ - Be...

Chwilowe temperatury powietrza zewnetrznego w okresie letnim

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wentylacje i klimatyzacje
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

Tabela 1-1 CHWILOWE TEMPERATURY POWIETRZA (wg. SUCHEGO TERMOMETRU) OBSZARU POLSKI ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ Godzina doby TEMPERATURA w [°C] w miesiącu: maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień 1 15,0 18,6 19,5 19,5 16,7 2 14,5 18,2 19,0 19,0 16,4 3 14,0 17,9 18,5 18,5 16,1 4 ...

Definicje parametrów psychrometrycznych

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wentylacje i klimatyzacje
Pobrań: 84
Wyświetleń: 749

Definicje następujących parametrów psychrometrycznych: ciśnienie pary, wilgotność względna, zawartość wilgoci, punkt rosy. Ciśnienie (prężność) pary nasyconej - ciśnienie, przy którym w określonej temperaturze gaz jest w stanie równowagi z ...

Obliczenia do zysków ciepła od oświetlenia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wentylacje i klimatyzacje
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2121

Zyski ciepła od oświetlenia - jednostkowa moc zainstalowana i współczynnik akumulacji ciepła w przegrodach lampy żarowe - lampy fluoroscencyjne - Zyski ciepła od oświetlenia Wartości współczynnika β Rodzaj umocowania oprawy oświetlenia Rodzaj lampy β Swobodnie zawieszona fluorescencyjna 0,50...

Ochładzanie powietrza według Moliera - notatki z ćwiczenie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wentylacje i klimatyzacje
Pobrań: 161
Wyświetleń: 854

Kolejną typową przemianą przedstawioną na wykresie Molliera, która zachodzi w urządzeniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, jest ochładzanie powietrza. Oziębianie powietrza nienasyconego w celu dostosowania temperatury do wymaganych warunków powietrza nawiewanego można zrealizować w dwojaki sposób...

Opracowanie pytania na kartkówka o cieple jawnym i utajonym

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wentylacje i klimatyzacje
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1071

Ciepło właściwe, ciepło parowania i ciepło skraplania płynów -definicje (np. na przykładzie powietrza wilgotnego). Ciepło właściwe jest współczynnikiem określającym skłonność ciała do łatwiejszej lub trudniejszej zmiany temperatury pod wpł...

Projekt z wentylacji dla 5 osób w pomieszczeniu

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wentylacje i klimatyzacje
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1197

Instytut Budownictwa Wrocław, marzec 2011r. Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet ĆWICZENIE nr 1 Z WENTYLACJI I KLIMATYZACJI I ŹRÓDŁA WEWNĘTRZNE: Wprowadzenie teoretyczne. Zyski ciepła i wolgoci od ludzi. ΦSl= n*ρil*f [W], gdzie: n- ilość osób w pomieszczeniu ρil- strumień jednostkowy ciepła...

Przepływ powietrza przez przewody wentylacyjne - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wentylacje i klimatyzacje
Pobrań: 133
Wyświetleń: 476

P R Z E P Ł Y W P O W I E T R Z A P R Z E Z P R Z E W O D Y W E N T Y L A C Y J N E ; Z A S A D Y O G Ó L N E , S P O S O B Y O B L I C Z E Ń P R Z Y P R O J E K T O W A N I U Równanie opisujące przepływ powietrza przez przewód dowolnego kształtu i charakterystyka wielkości w nim występujące. W u...