ochładzanie powietrza według Moliera - notatki z ćwiczenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ochładzanie powietrza według Moliera - notatki z ćwiczenie  - strona 1 ochładzanie powietrza według Moliera - notatki z ćwiczenie  - strona 2

Fragment notatki:

Kolejną typową przemianą przedstawioną na wykresie Molliera, która zachodzi w urządzeniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, jest ochładzanie powietrza. Oziębianie powietrza nienasyconego w celu dostosowania temperatury do wymaganych warunków powietrza nawiewanego można zrealizować w dwojaki sposób - jako proces z wykropleniem oraz bez wykroplenia pary wodnej. W celu określenia, który typ chłodzenia nastąpił, ustalić należy relacje pomiędzy temperaturą powierzchni chłodnicy a tzw. punktem rosy. Punkt rosy określany jest jako temperatura powietrza, w której przy znanym składzie gazu i danym ciśnieniu rozpoczyna się proces wykraplania pary wodnej z powietrza. W przypadku, gdy temperatura ścianki chłodnicy jest wyższa od temperatury punktu rosy powietrza wprowadzonego do wymiennika   (tśctr),   następuje   tzw. chłodzenie suche. Po schłodzeniu powietrza atmosferycznego w chłodnicy suchej, przy niezmiennej zawartości wilgoci nastąpiła asymilacja pary wodnej. Należy być świadomym, że zbyt wysoka zawartość wilgoci w powietrzu może wywoływać uczucie duszności u użytkowników pomieszczeń oraz pojawienie się wilgoci lub pleśni na elementach oraz przegrodach w budynku. W sytuacji, gdy temperatura powierzchni chłodnicy jest niższa od temperatury punktu rosy (tśc

(…)

… nieustalonego przepływu ciepła przez ścianę jest skomplikowane gdyż posiada ona pewną pojemność cieplną (część przewodzonego przez nią ciepła jest akumulowana) zatem ciepło oddawane jest z pewnym opóźnieniem. Akumulacja ciepła w przegrodzie powoduje zmniejszenie amplitudy wahań temperatury po stronie wewnętrznej przegrody w stosunku do amplitudy występującej po stronie zewnętrznej. Obserwuje się również przesunięcie w czasie dopływającego do pomieszczenia strumienia ciepła - opóźnienie (Δτ). Zarówno współczynnik zmniejszania amplitudy jak i opóźnienie zależą od grubości przegrody, współczynnika przewodzenia materiału przegrody, ciepła właściwego i gęstości materiału, struktury, kolejności warstw, a także od współczynnika opóźnienia oraz współczynnika zmniejszania amplitudy. …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz