Wymienniki ciepła - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wymienniki ciepła - omówienie  - strona 1 Wymienniki ciepła - omówienie  - strona 2 Wymienniki ciepła - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Wymienniki ciepła - rekuperacja, regeneracja.
Rekuperacja - wymiennik glikolowy
ZALETY
• regulacja wydajności i odszranianie realizowane przez zawór by-pass,
WADY
• wymagana dodatkowa energia napędowa (zasilanie pompy),
szczelność układu (konstrukcyjnie brak możliwości mieszania strumieni powietrza),
• możliwość większej odległości między kanałem nawiewnym i wywiewnym,
• ryzyko szronienia w zakresie temperatur t=(-15 ÷ -18)°C,
Regeneracja - wymiennik obrotowy
ZALETY
• wysoka sprawność (około 80%),
• prosta konstrukcja,
WADY
• wymagana dodatkowa energia do pracy (napęd rotora),
• możliwość odzysku chłodu w okresie letnim oraz wilgoci przy wypełnieniu higroskopijnym,
• możliwość płynnej lub skokowej regulacji wydajności wymiennika w zależności od jego konstrukcji,
W wymiennikach przeponowych powietrze jest oziębiane i osuszane za pomocą:
zimnej wody; oziębionych roztworow o niskiej temperaturze zamarzania (solanki); wrzącego czynnika ziębniczego.
Jeżeli temperatura zewnętrznej powierzchni wymiennika ciepła jest wyższa od temperatury punktu rosy powietrza napływające go na wymiennik przemiana stanu powietrza podczas przepływu przez taki wymiennik przebiega przy stałej zawartości wilgoci x (chłodzenie suche).
Moc cieplna chłodnicy suchej wyraża się wzorem
Qch= ρVc (tp − tk ) , kW
Qch=ρV( pi - ik) , kW
W temperaturze ścianki wymiennika niższej od temperatury punktu rosy powietrza o stanie początkowym, oziębianie powietrza wiąże się z jego osuszaniem. Na zimnej ścianie wymiennika ulega wykropleniu część pary wodnej, znajdującej się w wilgotnym powietrzu.
Teoretycznie, przy założeniu idealnej wymiany ciepła, proces oziębiania mogłby skończyć się w punkcie przecięcia linii przemiany z izotermą temperatury ściany wymiennika.
W warunkach rzeczywistych, proces skończy się przy temperaturze wyższej o kilka stopni. Na wykresie i-x stan powietrza za chłodnicą leży na linii prostej łączącej punkt początkowego stanu powietrza z punktem stanu powietrza nasyconego o temperaturze zewnętrznej powierzchni rury. Jest to słuszne przy założeniu, że temperatura powierzchni rury jest stała. Można zatem traktować przebieg ochładzania powietrza jako proces mieszania się powietrza przepływającego z powietrzem w warstwie granicznej przy powierzchni rury.


(…)

… po krzywej. Szczegolnie przy rurach ożebrowanych należy mieć to na uwadze, kiedy żebra mogą być w części zwilżone a w części suche.
Przekazywanie ciepła z powietrza do wody odbywa się w dwojaki sposob: w formie ciepła jawnego (suchego) oraz w formie ciepła utajonego.
Przekazywanie ciepła utajonego polega na wykraplaniu pary wodnej z powietrza na zimnych powierzchniach chłodnicy i przekazywaniu wyzwalającego się ciepła parowania wodzie chłodzącej przepływającej w rurach. Zatem, jeżeli następuje wykraplanie pary wodnej z powietrza, wtedy strumień ciepła przekazywany do wody jest (w takich samych warunkach) większy niż gdy wykraplanie nie występuje.
Moc cieplna chłodnicy, w ktorej zachodzi jednoczesny proces ochładzania i osuszania
Qch = ρV( ip - ik) , kW
Moc chłodnicy suchej , bez recyrkulacji, w warunkach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz