Układ z czynnikiem pośredniczącym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układ z czynnikiem pośredniczącym - strona 1 Układ z czynnikiem pośredniczącym - strona 2

Fragment notatki:

Układ z czynnikiem pośredniczącym     Do tej grupy urządzeń zalicza się:   - rurkę ciepła z wypełnieniem kapilarnym lub z rozwiniętą powierzchnią wewnętrzną   - układ z cieczą pośrednią – wodny, glikolowy lub olejowy   - pompy ciepła – sprężarkowe lub absorpcyjne układy parowe     Rurka ciepła    Zasada działania rurki ciepła jest następująca: jedna jej część znajduje się w kanale nawiewnym,  natomiast druga w kanale wywiewnym. Ciepło pobrane w jednej części rurki od powietrza  wywiewanego powoduje odparowanie znajdującego się w niej ciepłego czynnika niskowrzącego.  Różnica gęstości jego fazy ciekłej i parowej wymusza przepływ pary do drugiego końca rurki, gdzie  zachodzi jej skroplenie, związane z odprowadzeniem na zewnątrz ciepła skraplania. Powstające  skropliny spływają pod gładkich ściankach pod działaniem sił grawitacji (układ grawitacyjny) lub ich  powrót odbywa się za pomocą struktury kapilarnej (układ kapilarny).     Rurka ciepła w układzie grawitacyjnym  powinna pracować w pozycji pionowej lub ukośnej  (minimalny kąt do poziomu 6o), ponieważ strefa odprowadzania ciepła musi zawsze znajdować się  powyżej strefy jego doprowadzania. Rurka taka ma ograniczone zastosowanie do przekazywania  ciepła tylko w jednym kierunku.     Rurka ciepła z wypełnieniem kapilarnym  może pracować w dowolnym położeniu względem sił  ciężkości, ciepło natomiast może w niej być przekazywane w jedną lub drugą stronę.   Rysunek Nurka – rurka.  Wymiennika składający się z kilku rzędów rurek ciepła posiada konstrukcję baterii  lamelowych. Każda z takich rurek wykonana jest z aluminium. Jest ona niezależna od innych  (nie jest połączona z innymi) i wypełniona czynnikiem niskowrzącym (np. czynnikiem  chłodniczy). Czynnik ten znajduje się w postaci cieczy i pary unoszącej się nad cieczą.  Zwiększenie powierzchni wewnętrznej rurki osiąga się poprzez nacięcia na niej bardzo  drobnego gwintu.     Zalety:   - duża przewodność cieplna i prawie izotermiczny proces przekazywania ciepła wewnątrz  termowodu.   - brak części ruchomych, pewność i długotrwałość działania bez konieczności doprowadzenia energii.   - w konstrukcji wykorzystującej rurki ciepła nie ma możliwości przecieku i mieszania się powietrza  nawiewanego z wywiewanym   - ryzyko szronienia tego urządzenia występuje dopiero przy temperaturze powietrza nawiwanego  wynoszącego -18oc., sprawność odzysku powyżej 60%   - łatwość czyszczenia zewnętrznej powierzchni wymiennika   - małe wymiary gabarytowe     Wady:  

(…)

… poszczególnych sekcji względem siebie przy zachowaniu określonych zasad ich
współpracy.
Najprostszą centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła jest układ składający się z przepustnic, filtrów,
wentylatorów, nagrzewnic i wymienników odzyskujących ciepło.
Dla zmniejszenia ryzyka występowania szronienia na powierzchni chłodnicy należy aby powietrze
zewnętrzne najpierw przepływało przez wymiennik odzysku ciepła…
… przy zachowaniu określonych zasad ich
współpracy.
Najprostszą centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła jest układ składający się z przepustnic, filtrów,
wentylatorów, nagrzewnic i wymienników odzyskujących ciepło.
Dla zmniejszenia ryzyka występowania szronienia na powierzchni chłodnicy należy aby powietrze
zewnętrzne najpierw przepływało przez wymiennik odzysku ciepła następnie przez nagrzewnicę i
dopiero…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz