Nagrzewnica

note /search

Nagrzewnice-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

NAGRZEWNICE Służą do ogrzewania powietrza tłoczonego przewodami wentylacyjnymi. W zal...

Ogrzewanie powietrza-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wentylacje i klimatyzacje
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1113

przedstawia na wykresie i-x odcinek linii prostej równoległy do linii x = idem . Nagrzewnice powietrza...

Człon automatyki - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1414

: wodna nagrzewnica powietrza Wielkośd wejściowa: zmiana przepływu czynnika grzejnego Wielkośd wyjściowa...

Wymienniki ciepła-sprawozdanie

 • Politechnika Warszawska
 • Aparatura chemiczna i maszynoznastwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 749

przy ustalonym natężeniu przepływu cieczy grzejnej przez nagrzewnicę. Zmienianym parametrem jest natężenie...

Komory zraszania

 • Politechnika Gdańska
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1960

powietrza, nagrzewnicą wstępną (lub chłodnicą) oraz nagrzewnicą wtórną nazywa się komorą klimatyzacyjną...

Nagrzewanie

 • Politechnika Warszawska
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

powie­trza czystego lub mieszaniny powietrza i spa­lin. Nagrzewnice opala się paliwem płynnym, a tłoczenie...