Nagrzewnica

Nagrzewnice-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

NAGRZEWNICE Służą do ogrzewania powietrza tłoczonego przewodami wentylacyjnymi. W zal...

Ogrzewanie powietrza-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Włodzimierz Białas
 • Wentylacje i klimatyzacje
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1106

przedstawia na wykresie i-x odcinek linii prostej równoległy do linii x = idem . Nagrzewnice powietrza...

Ogrzewanie powietrza - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

). Nagrzewnice powietrza wykonywane są z rur stalowych ocynkowanych lub rur miedzianych. Na rurach osadzone...

Człon automatyki - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Szafranek
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1197

: wodna nagrzewnica powietrza Wielkośd wejściowa: zmiana przepływu czynnika grzejnego Wielkośd wyjściowa...

Wymienniki ciepła-sprawozdanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Bogumiła Wrzesińska
 • Aparatura chemiczna i maszynoznastwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 595

przy ustalonym natężeniu przepływu cieczy grzejnej przez nagrzewnicę. Zmienianym parametrem jest natężenie...

Komory zraszania

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1890

powietrza, nagrzewnicą wstępną (lub chłodnicą) oraz nagrzewnicą wtórną nazywa się komorą klimatyzacyjną...

Nagrzewanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

powie­trza czystego lub mieszaniny powietrza i spa­lin. Nagrzewnice opala się paliwem płynnym, a tłoczenie...