Nagrzewanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nagrzewanie - strona 1 Nagrzewanie - strona 2

Fragment notatki:

Nagrzewanie
Nagrzewanie gorącym powietrzem uzyskuje się, stosując agregaty i wytwornice gorącego powie­trza czystego lub mieszaniny powietrza i spa­lin. Nagrzewnice opala się paliwem płynnym, a tłoczenie powietrza zapewnia wentylator elek­tryczny. Masa nagrzewnic zawiera się w grani­cach 35+200 kg. Stosuje się je do oczyszczania i suszenia złączy, likwidacji oblodzenia elemen­tów i podgrzewania kruszyw. Do nagrzewania parą wodną stosuje się wytwor­nice pary. Wykorzystuje się je jak nagrzewni­ce. Istnieje tu tylko konieczność użycia szczel­nych osłon pokrywających nagrzewane elemen­ty. W przypadku nagrzewania w ten sposób wę­złów i złączy trzeba zadbać, aby natychmiast po osiągnięciu przez nagrzewane elementy odpo­wiedniej temperatury wypełnić złącza mieszan­ką betonową lub zaprawą w celu wyelimino­wania możliwości zamarznięcia wody powstałej z pary.
Nagrzewanie elektryczne jest przeprowadzane za pośrednictwem nieizolowanych przewodów (elektrod) ułożonych w betonie bądź zaprawie złącza, spoiny lub wieńca. Nagrzewanie prądem elektrycznym wymaga zaprojektowania specjal­nej niskonapięciowej instalacji elektrycznej oraz stosowania odpowiednich składów mieszanek i reżimów nagrzewania, jak również spełnienia specjalnych warunków bhp. Promiennikami podczerwieni nagrzewa się nie­zbyt duże powierzchnie, np. w celu zapewnienia wolnego stygnięcia połączeń spawanych. Pro­mienniki podczerwieni są na ogól zasilane płyn­nym gazem z butli.
Przygotowanie budowy i montaż konstrukcji betonowych prefabrykowanych w warunkach zimowych
W przypadku konieczności prowadzenia robót montażowych w warunkach zimowych należy baczną uwagę zwrócić na prawidłowe przygo­towanie placu budowy. I tak:
— składowiska prefabrykatów muszą mieć od­powiednio przygotowaną powierzchnię; dotyczy to utwardzenia i spadków zapewniających wła­ściwy odpływ wód opadowych,
— stosy prefabrykatów muszą być ułożone szcżelnie, bezwzględnie na podkładach drew nianych i osłonięte od śniegu i wiatru plande­kami, folią lub papą,
— jeżeli zdarzy się, że prefabrykaty przymar-zną do podkładu lub między sobą, trzeba je rozmrozić gorącym powietrzem lub parą wodną i dopiero wtedy podnosić żurawiem,
— po krótkim opadzie (zwłaszcza przed odwil­żą) należy zgarniać śnieg z plandek, papy, folii lub mat słomianych przykrywających elementy,
— przed montażem każdy element trzeba sta­rannie obejrzeć, oczyścić powierzchnie stykowe elementu i podłoże ze śniegu, lodu oraz wszyst­kich innych zanieczyszczeń,
— stanowiska montażowe oraz sprzęt pomocni­czy do montażu należy przed rozpoczęciem pra­cy starannie oczyścić ze śniegu i lodu, a przej­ścia i chodniki posypać piaskiem lub popiołem, ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz