BHP przy robotach montażowych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2744
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
BHP przy robotach montażowych - omówienie - strona 1 BHP przy robotach montażowych - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

BHP przy robotach montażowych
 Personel techniczny budowy, członkowie brygad montażowych oraz operatorzy powinni być przeszkoleni w zakresie technologii montażu konstrukcji budowlanych.
 Wskazane wyżej osoby bezpośrednio przed rozpoczęciem montażu obiektu budowlanego powinny być dokładnie zaznajomione z technologią jego montażu i specyficznymi dla niego wymaganiami techniki bhp. Stwierdzenie przeprowadzonego przeszkolenia w zakresie danej technologii, z wymienieniem imion i nazwisk przeszkolonych, powinno być wpisane do dziennika budowy lub dziennika montażu.
 W obrębie terenu montażu i zasięgu maszyn montażowych, jak i żurawi dokonujących obsługi składowisk prefabrykatów, nie mogą przebiegać napowietrzne przewody instalacji elektrycznej. Trzeba stosować wyłącznie kable podziemne z wprowadzeniami na słupach w miejscach podłączeń do sieci.
 Przed rozpoczęciem montażu należy wyznaczyć i wygrodzić strefy niebezpieczne, rozstawić w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze.  Żurawie montażowe należy zaopatrzyć w automatyczne wyłączniki mechanizmu udźwigu powodujące zatrzymanie maszyny, gdy na jej haku zostanie zawieszony ciężar przekraczający udźwig nominalny. Przy braku automatycznych wyłączników lub ich niesprawności żuraw powinien być zaopatrzony w tablicę z podanym nominalnym udźwigiem, a każdy prefabrykat zaopatrzony w zakładzie prefabrykacji w wymalowaną na widocznej jego powierzchni wartością masy.
 W brygadach montażowych nie można zatrudniać kobiet i pracowników młodocianych. Wiek montażystów powinien wynosić od 18 do 55 lat, a stan fizyczny i psychiczny dobry. Powinni przechodzić oni badania kontrolne w okresach półrocznych.
 Do pracy na wysokości nie można dopuszczać ludzi nawet z drobnymi obrażeniami ciała. Kategorycznie zabroniona jest praca po spożyciu alkoholu.
 Odzież robocza montażystów powinna składać się z jednoczęściowego kombinezonu z zapinanymi mankietami rękawów i spodni, dobrze dopasowanego i nie krępującego ruchów, hełmu z tworzywa sztucznego, lekkiego obuwia z cholewkami sznurowanymi powyżej kostek i nieślizgającą się, elastyczną podeszwą zapewniającą wyczuwalność terenu oraz trwałych, jednak dostatecznie elastycznych rękawic pięciopalcowych.
Spawacze powinni mieć kombinezony jednoczęściowe zaopatrzone w przedniej części (co najmniej od kolan do pasa) we wstawki gumowe lub z innego tworzywa, nie przepuszczające promieni ultrafioletowych i podczerwonych. Dalsze ich indywidualne wyposażenie to hełmy ochronne bez daszków, okulary spawalnicze, rękawice i gumowe obuwie spełniające warunki pełnej izolacji elektrycznej.
Utrzymywanie odzieży roboczej we właściwym stanie i jej właściwe, ciągłe użytkowanie należy do obowiązków użytkownika, a podlega kontroli majstrów.


(…)

… przez niego inżyniera, starszego technika lub majstra. Muszą oni mieć dobrą wiedzę praktyczną uzupełnioną przeszkoleniem w zakresie technologii i organizacji oraz bezpieczeństwa pracy przy montażu.
 Przy składowaniu prefabrykatów na placu budowy powinna być uwzględniana kolejność ich wbudowania (wskazana w projekcie technologii i organizacji montażu lub konstrukcji montażowej.
 Praca montażowa może odbywać…
… i przygotowującymi miejsce montażystami prefabrykat stwarza niebezpieczeństwo wypadku.
 W czasie podnoszenia i przemieszczania prefabrykatu zawieszonego na haku nikomu nie wolno znajdować się pod wysięgnikiem. Odległość w rzucie poziomym przebywania ludzi od ciężaru zawieszonego na haku musi być co najmniej równa aktualnej wysokości jego zawieszenia.
 Montażystom nie wolno zbliżać się do prefabrykatu w celu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz