Technologia i Organizacja Budowy

note /search

Walce - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1533

WALCE - przyczepne - samobieżne - gładkie - okołkowane - na pneumatykach - lekkie - do 15 ton (zagęszczają 20-30 cm) - średnie - do 50 ton (zagęszczają 30-50 cm) - ciężkie - do 200 ton (zagęszczają do 80 cm) Walec gładki Walec okołkowany walec wibracyjny przyczepny Walec wibracyjny samoj...

ASPEKTY TECHNOLOGICZNE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1134

ASPEKTY TECHNOLOGICZNE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH Produkcja mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco odbywa się na specjalnie przygotowanych i placach - bazach produkcyjnych. Jednym z podstawowych elementów takiej bazy jest składowisko materiałów. Składowanie kruszyw powinno odbywać się w wa­runkach...

ASPEKTY TECHNOLOGICZNE WYKONYWANIA NAWIERZCHNI BETONOWYCH

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 952

ASPEKTY TECHNOLOGICZNE WYKONYWANIA NAWIERZCHNI BETONOWYCH Mieszanka betonowa powinna być wytwarzana w wytwórni betonu wyposażonej w mieszalnik o wydajności zapewniającej ciągłość prac na budowie. Transport mieszanki betonowej powinien zapew­niać niezmienność składu mieszanki, zabezpieczać ją przed...

BETON CZY ASFALT - BADANIA BELGIJSKIE

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 952

BETON CZY ASFALT - BADANIA BELGIJSKIE Porównaniu poddano typowe w Belgii konstruk­cje nawierzchni sztywnej i podatnej, o tej samej całkowitej grubości. Cechą dla nich wspólną jest zastosowanie podbudowy z chudego betonu na podłożu z mieszanki kruszywa o zróżnicowanym

BETONOWANIE

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2212

BETONOWANIE Wypełnienie deskowania (formy) mieszanką betonową i jej zagęszczenie Przystąpienie do betonowania jest poprzedzone odbiorem deskowania i zbrojenia, ewentualnie przygotowaniem innych powierzchni, z którymi zetknie się mieszanka betonowa ( np. "stary" beton) Układanie powinno ...

DROGI - RYS HISTORYCZNY

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1197

DROGI - RYS HISTORYCZNY - pierwsze - naturalne szlaki handlowe (np. prehistoryczne drogi bursztynu w Europie, czy szlak solny, drogi „bite”) - pierwszymi drogami brukowanymi były główne ulice większych miast Azji Przedniej. - drogi koleino...

DROGI BETONOWE - WPROWADZENIE

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 959

DROGI BETONOWE WPROWADZENIE - W Polsce bardzo dynamiczny wzrost ruchu samochodowego. W ciągu ostatnich dziesięciu lat na drogach międzynarodowych średni ruch dobowy wzrósł 2-krotnie z 6.000 do 12.000 pojazdów/dobę . - Nawierzchnie bitumiczne nie są już w stanie przenosić tak dużych obciążeń i szybk...

DROGOWNICTWO - PODSTAWOWE POJĘCIA

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2009

DROGOWNICTWO PODSTAWOWE POJĘCIA Droga lub pas drogowy jest wydzielonym pasem terenu, przeznaczonym dla ruchu lub postoju po­jazdów oraz ruchu pieszego, wraz z leżącymi w je­go ciągu obiektami inżynierskimi (np. mosty, wia­dukty, przepusty) i i...

DWUKROTNE I TRZYKROTNE POWIERZCHNIOWE UTRWALANIE

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 910

DWUKROTNE POWIERZCHNIOWE UTRWALANIE Do drugiego utrwalania ilość emulsji należy zmniejszyć o 6-8% na każdą frakcję kruszywa. Należy stosować frakcje kruszywa: 6,3/10; 10/12,8; 6,3/12,8 do pierwszego utrwalania oraz 2/4, 4/6,3 lub 6,3/10 do drugiego utrwalania. Należy wykonać następujące czynności: ...

Grunty budowlane - właściwości, rodzaje, kategorie

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1981

Grunty budowlane - właściwości, rodzaje, kategorie. Grunt budowlany: część skorupy ziemskiej znajdująca się bezpośrednio pod budową. Podział gruntów: XVI kategorii ze względu na wartość oporu jaki stawia grunt przy odspajaniu 98% terenu kraju zalegają grunty I - IV kategorii. Właściwości gruntów:...