DWUKROTNE I TRZYKROTNE POWIERZCHNIOWE UTRWALANIE

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
DWUKROTNE I TRZYKROTNE POWIERZCHNIOWE UTRWALANIE - strona 1 DWUKROTNE I TRZYKROTNE POWIERZCHNIOWE UTRWALANIE - strona 2

Fragment notatki:

DWUKROTNE POWIERZCHNIOWE UTRWALANIE
Do drugiego utrwalania ilość emulsji należy zmniejszyć o 6-8% na każdą frakcję kruszywa. Należy stosować frakcje kruszywa: 6,3/10; 10/12,8; 6,3/12,8 do pierwszego utrwalania oraz 2/4, 4/6,3 lub 6,3/10 do drugiego utrwalania. Należy wykonać następujące czynności:
- oczyszczenie utrwalanej nawierzchni,
- skroplenie emulsją każdej warstwy oddzielnie,
- rozsypywanie grysu, na każdą warstwę oddzielnie,
- wałowanie rozsypanego grysu, każda warstwa utrwalania,
- tylko przy wyjątkowo kruchym, lecz twardym grysie (np. granit gruboziar­ńisty, gabro itp.) dopuszcza się wałowanie łącznie dwóch warstw po­wierzchniowego utrwalania, jeżeli do dyspozycji są tylko walce gładkie; przy użyciu walców ogumionych wałowanie każdej warstwy utrwalania powinno być wykonywane oddzielnie.
TRZYKROTNE POWIERZCHNIOWE UTRWALANIE NAWIERZCHNI
Przy wykonywaniu trzykrotnego powierzchniowego utrwalania, ilość emulsji należy zmniejszyć. Zmniejszenie to zależy od wymiarów frakcji grysów i warstwy, do której dana frakcja jest stosowana i wynosi:
- 20-25% - dla górnej warstwy grysów frakcji: 2/4; 4/6,3; 6,3/10,
- 13-16% - dla środkowej warstwy grysów frakcji 4/6,3; 6,3/10; 10/12,8 lub 6,3/12,8,
- 10% - przeciętnie dla dolnej warstwy i grysów frakcji powyżej 12 mm. Kolejność i opis czynności - jak przy powierzchniowym utrwalaniu jedno­krotnym, lecz dla każdej warstwy oddzielnie.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz