Emulsja

note /search

Metody niszczenia emulsji

  • Politechnika Gdańska
  • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3969

Metody niszczenia („rozbijania”) emulsji. Z punktu widzenia gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle...

Zawiesiny i emulsje recepty

  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Technologia postaci leku
Pobrań: 1932
Wyświetleń: 10367

z metylocelulozy) Emulsje - Emulsiones Zadanie V. Emulsje do użytku wewnętrznego Rp. Paraffini liq. 40,0 laxantivum...

Lecytyna

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2163

lecytynowego sojowego i rzepakowego na aktywność emulgowania oraz trwałość emulsji....

Polichlorek winylu - omówienie

  • Politechnika Gdańska
  • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

w emulsjach wodnych 1. sporządzenie emulsji 2. przeprowadzenie polimeryzacji emulsji 3. wyodrębnienie polimeru...

Adiuwanty

  • Immunologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Drogi aktywacji adiuwantów: Emulsje - aktywują komórki żerne w tym makrofagi, które są komórkami APC...