Badanie typu emulsji - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 385
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie typu emulsji - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

1. Wstęp teoretyczny
Emulsja jest to układ dwóch faz ciekłych wzajemnie nierozpuszczalnych. Jedna z faz (faza rozproszona) zawieszona jest w postaci kropelek w drugiej fazie (rozpraszającej).
Emulsję, w której fazą rozproszoną jest ciecz polarna, np. woda, nazywamy emulsją typu woda w oleju (symbol W/O). Jeżeli rozproszona jest ciecz niepolarna, np. olej, to mówimy o emulsji typu olej w wodzie (O/W). Typ emulsji można rozpoznać za pomocą metody wskaźnikowej.
Metoda wskaźnikowa polega na zabarwieniu emulsji barwnikiem rozpuszczalnym w wodzie (np. błękit tymolowy), lub w rozpuszczalnikach niepolarnych (sudan I, II, itp.)i obserwacji jej pod mikroskopem, gdzie kropelki fazy rozproszonej obserwuje się jako kółeczka.
Głównym czynnikiem wpływającym na trwałość emulsji jest napięcie międzyfazowe (powierzchniowe). Staramy się na niego wpływać, zarówno przy tworzeniu, jak i niszczeniu emulsji. Drugim czynnikiem warunkującym trwałość emulsji jest wielkość kulek fazy rozproszonej. Emulsja o większej dyspersji będzie trwalsza, ze względu na mniejszą masę pojedynczej kuleczki i związaną z tym większą ich ruchliwość.
Emulsje przechowywane przez dłuższy okres wykazują zjawisko „śmietankowania”, tzn. gromadzenia się kuleczek fazy rozproszonej na powierzchni na skutek działania sił wyporności cieczy.
Szybkość rozkładu emulsji jest proporcjonalna do kwadratu promienia kuleczek fazy rozproszonej, różnicy gęstości obu faz i przyspieszenia działającego na emulsję a odwrotnie proporcjonalna do lepkości fazy rozpraszającej.
Jeżeli zależy nam na szybkim zniszczeniu emulsji możemy starać się zniszczyć ochronną warstewkę emulgulatora wokół kropel fazy zdyspergowanej. Możemy też starać się zmieniać pozostałe parametry warunkujące trwałość (lepkość, przyspieszenie), niestety jednak najczęściej zdarza się tak, że emulsje, na trwałości których nam najbardziej zależy rozwarstwiają się zbyt szybko, zaś niepożądane emulsje opierają się najczęściej bardzo skutecznie naszym staraniom, mającym doprowadzić do ich złamania.
2. Wyniki pomiarów, obserwacje, schemat stanowiska, wykresy
Sprzęt i materiały
-mikroskop optyczny
-probówki 25 cm³
-cylinder miarowy 100 cm³
-heksan
-olej parafinowy
-gliceryna
-woda destylowana
-2% roztwór mydła w wodzie
-2% roztwór nitrocelulozy w octanie butylu
-sudan II (roztwór w octanie butylu)
Składy emulsji:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz