Fizyka chemiczna

note /search

Bilans cieplny - ćwiczenia

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka chemiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

wiczenie 12 „BILANS CIEPLNY” Temat: Wymiana ciepa i rwnowaga cieplna. Cel: Wyznaczenie ciepa waciwego metalu. Przyrzdy: Kalorymetr, termo...

Charakterystyki prądowo - napięciowe

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka chemiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 413

wiczenie 5 ”Charakterystyki I-U” Temat: Charakterystyki prdowo-napiciowe Cel: Pomiar charakterystyk opornika, arwki, diody. Sprawdzenie stosowalnoci prawa Ohma. Przyrzdy: Zasilacz prdu staego, wo...

Dioda - termoemisja elektronowa - ćwiczenie

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka chemiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

wiczenie 10 ”Dioda prniowa” Temat: Zjawisko termoemisji elektronowej Cel: Pomiar charakterystyk I-U prdu anodowego i wyznaczanie temperatury katody Przyrzdy: Zasilacz prdu arzenia, zasilacz napicia anodowego,

Elektromagnes - ćwiczenie

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka chemiczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 749

wiczenie 7 ”Elektromagnes” Temat: Badanie pola magnetycznego Cel: Pomiar indukcji magnetycznej przy uyciu wagi i cechowanie halotronu Przyrzdy: Elektromagnes z zasilaczem,

Kondensator; procesy - ćwiczenia

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka chemiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

wiczenie 16 ”Kondensator” Temat: Procesy adowania i rozadowania kondensatora Cel: Zbadanie procesu rozadowania kondensatora. Pomiar pojemnoci kondensatora Przyrzdy: Zasilacz prdu staego, mikroamperomierz,

Ruch ciała w cieczy lepkiej - ćwiczenia

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka chemiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

wiczenie 4 „LEPKO” Temat: Ruch ciaa w cieczy lepkiej. Cel: Wyznaczenie wspczynnika lepkoci gliceryny. Przyrzdy: Cylinder pomiarowy, waga analityczna, mikromierz, stoper, przymiar milimet...

Termiczny współczynnik oporu przewodnika - ćwiczenia

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka chemiczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1127

wiczenie 6 „OPR” Temat: Termiczny wspczynnik oporu przewodnika. Cel: Badanie zalenoci oporu przewodnika od temperatury. Wyznaczenie termicznego wspczynnika oporu przewodnika. Przyrzdy: ania wodna, naczynie z opornikiem, mostek Wheatstone'a, cyfrowy miernik temperatury, regulator mocy. Literatura...

Ruch harmoniczny bryły - ćwiczenie

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka chemiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1113

wiczenie 2 „PRT” Temat: Ruch harmoniczny bryy Cel: Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego i momentu bezwadnoci. Przyrzdy: Wahado fizyczne (prt z pryzmatem), przymiar (tama milimetrowa), stoper. Literatura: R. Resnick, D. Halliday, FIZYKA...

Siatka dyfrakcyjna - ćwiczenie

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka chemiczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 707

wiczenie 13. „SIATKA” Temat: Siatka dyfrakcyjna. Cel: Wyznaczenie staej siatki dyfrakcyjnej. Wyznaczanie dugoci fal widma lampy rtciowej. Przyrzdy: awa optyczna, ekran ze szczelin, lampy widmowe z ukadem zasilania, siatka dyfrakcyjna. ...