Polichlorek winylu - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polichlorek winylu - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

POLICHLOREK WINYLU 1835 r. po raz pierwszy wyprodukowany, 1931 pierwszy raz na skale przemysłowa – wytwarza się z  chlorku winylu, na skale przemysłowa połączenie chlorowodoru do acetonu + chlorowanie etylenu  poprzez odczepienie chlorowodoru od dwuchloroetanu?????? Przebiega pod działaniem światła w podwyższonej temperaturze W stanie stałym lub w roztworze Na skalę przemysłową w zawiesinie – polimeryzacja w emulsjach wodnych  1. sporządzenie emulsji 2. przeprowadzenie polimeryzacji emulsji 3. wyodrębnienie polimeru z emulsji a. przeprowadzenie emulsji przez suszarkę bębnowa, najbardziej  ekonomiczny, najczęstszy b. suszenie rozproszonej emulsji c. odwirowanie emulsji Własności: - biały, bezpostaciowy proszek 90%, 10 % forma krystaliczna - gęstość 1400 kg/m3 - termoplast zaczyna mięknąć przy t = 80 oC, płynie t = 140 – 170 oC, taka temperatura  stosowana przy przeróbce PCW - tworzywo samo gasnące – pali się tylko w obcym płomieniu, wymaga ok. 40 % tlenu  alby się palić samodzielnie - odporny na działanie stężonych kwasów, zasad, olejów mineralnych, węglowodorów  alifatycznych, tlenu, ozonu - wyroby można podzielić: o nieplastyfikowany – niezmiękczony PWC – większa wytrzymałość cieplna i odporność chemiczna – materiał twardy, plastyczny, wysokie E – duża udarność, wytrzymałość na rozciąganie ok. 58 MPa – własności mechaniczne zależą od temperatury z 20 do –60 to udarność  spada 5 x a wytrzymałość na rozciąganie rośnie 2 razy, ograniczenie  stosowania PWC w niskich temperaturach o plastyfikowany – zmiękczony PWC – duża udarność także w ujemnych temperaturach – łatwo przerabiać , modyfikować – dobra odporność na nieorganiczne związki chemiczne – miękkość, elastyczność – podobny do gumy – pod wpływem dłuższego ogrzewania pow. 70 oC odparowanie  plastyfikatorów, kruszenie – odporność na działanie kwasów, zasad, alkoholi, olejów mineralnych,  benzyny – eter, benzen, estry – ulega spęcznieniu Document Outline POLICHLOREK WINYLU ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz