Utrzymanie nawierzchni drogowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Utrzymanie nawierzchni drogowych-opracowanie - strona 1 Utrzymanie nawierzchni drogowych-opracowanie - strona 2 Utrzymanie nawierzchni drogowych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Utrzymanie nawierzchni drogowych
Utrzymanie dróg na przestrzeni wieków
W podejmowanych decyzji o remoncie nawierzchni w celu naprawy uszkodzeń powierzchniowych nalleży kierować się kryteriami oceny wizualnej, współczynnika tarcia, równości podłużnej i poprzecznej. decyzje o zakresie naprawy uszkodzeń nawierzchnii zaleca się podejmować według
następujących kryteriów uszkodzeń powierzchni:
- cząstkowa,, jjeśli co najwyżej 10 % powierzchni nawierzchni wykazuje uszkodzenia,
- całkowita, jeśli więcej niż 10 % powierzchnii nawierzchni wykazuje uszkodzenia.
Remont nawierzchni połaciowych
Celem powierzchniowego utrwalenia jako zabiegu utrzymaniowego jest:
- wytworzenie szorstkiej warstwy ścieralnej,
- uszczelnienie nawierzchni drogowej przed przenikaniem wody,
- powstrzymanie destrukcji nawierzchni,
- wykonanie warstwy ścieralnej o jednolitym wyglądzie i poprawionej estetyce.
Podstawowymi rodzajami powierzchniowego utrwalenia są:
- pojedyncze powierzchniowe utrwalenie (skroplenie nawierzchni drogowej warstwą lepiszcza i pokrycie jej warstwą grysu),
- klinowanie powierzchniowe utrwalenie (ułożenie pierwszej warstwy grysu, a następnie ułożenie drugiej warstwy grysu tylko o mniejszym uziarnieniu, która klinuje się),
- podwójne powierzchniowe utrwalenie (polega na wykonaniu dwukrotnego zabiegu pojedyńczego powierzchniowego utrwalenia),
- powierzchniowe utrwalenie typu „sandwich” (ułożenie pierwszej warstwy grysów bezpośrednio na podłożu (bez skroplenia), a potem wykonaniu typowego powierzchniowego utrwalenia).
UWAGI:
- głównym czynnikiem decydującym o wykonaniu powierzchniowego utrwalenie jest oczekiwane natężenie ruchu ( sam. ciężarowe) - powierzchniowe utrwalenie powinno być wykonane w okresie - od 1 maja do 30 września z asfaltem, asfaltem upłynionym lub polimeroasfaltem; - od 1 czerwca do 31 sierpnia z emulsją asfaltową
- zaleca się stosowanie na drogach o kategoriach obciążenia ruchem KR1-KR4, w wyjątkowych sytuacjach można stosować na drogach KR5.Nie należy stosować na drogach KR6
- można stosować jako zabieg utrzymujący na drogach o wystarczającej nośności
- nie należy wykonywać na nawierzchniach o miękkim podłożu, w tym na nawierzchniach z asfaltu lanego
- podstawowe ograniczenie w stosowaniu wynika z warunków pogodowych: niska temp. powietrza i podłoża i opady deszczu
Remont nawierzchni cząstkowy
Przykładami remontu cząstkowego są: naprawy wybojów i obłamanych krawędzi, uszczelnienie pojedynczych pęknięć, wypełnienie złuszczeń.
Celem naprawy cząstkowej jest:


(…)

… gotową konfekcjonowaną mieszanka mineralno- emulsyjną,
- naprawa tradycyjna, na miejscu.
Naprawa wybojów:
a) obciąć i oczyścić brzegi dziury
b) w przypadku likwidacji ubytków warstwy wierzchniej konieczny jest natrysk emulsji
c) wypełnić dziurę wybranym materiałem z pewnym nadmiarem, pamiętając o zagęszczeniu
d) zagęścić materiał ubijakiem mechanicznym lub ręcznym (prawidłowe zagęszczenie ma duży wpływ…
… dla personelu obsługującego maszynę
zmniejszenie kosztów utrzymania i materiałowych poprzez wysoką dokładność dozowania materiałów
zwiększenie stopnia bezpieczeństwa ruchu na drodze podczas realizacji prac remontowych, poprzez zastąpienie postępującego placu budowy na drodze jedną maszyną.

… nawierzchni wykazało stosowanie do tego celu szybko rozpadowej emulsji kationowej modyfikowanej oraz grysów o frakcji 5-8 mm z twardych skał (bazalt, granit drobnokrystaliczny itp.). Dwukrotne     Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest znacznie trwalsze, niż jednokrotne. Poza tym dwukrotne utrwalenie wytyrzymuje znacznie większe obciążenie nawierzchni ruchem, niż utrwalenie jednokrotne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz