Utrzymanie dróg

note /search

Elektroniczny system sterujący-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Utrzymanie dróg
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

ELEKTRONICZNY SYSTEM STERUJĄCY Za prawidłowy przebieg procesu skrapiania emulsją i sypania grysem, oraz właściwe skorelowanie tych dwóch etapów odpowiedzialny jest elektroniczny system komputerowy sterujący poszczególnymi etapami procesu roboczego. Sterowanie oparte o system SPS, dzięki zastosowani...

Materiały drogowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Utrzymanie dróg
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1372

Materiały drogowe charakterystyka, zastosowanie Podłoże gruntowe Materiały drogowe: Kruszywo: Kruszywo jest to materiał przeważnie kamienny, składający się z ziarn różnej wielkości. Jest materiałem do wykonywania podbudowy drogi. Oprócz kruszywa kamiennego używa się również żużla wielkopiecowego....

Ocena nośności drogi-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Utrzymanie dróg
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1085

ocena nośności drogi 2.1. Metody oparte na pomiarze ugięć Obliczenia mechanistyczne Obliczenie trwałości nawierzchni metodą mechanistyczną składa się z kilku kroków: Obliczenie modułów sprężystości poszczególnych warstw konstrukcyjnych na­wierzchni. Obliczenie naprężeń i odkształceń pod wpływem ...

Ocena stanu nawierzchni drogowej-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Utrzymanie dróg
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1015

Ocena stanu nawierzchni drogowej Zimowe utrzymanie dróg- Zimowe utrzymanie dróg Kategorie zimowego utrzymania dróg do 1990 r. STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIE DO 1981 r. Standard I Standard II Standard III Nawierzchnia czarna Nawierzchnia posypana w miejscach niebezpiecznych Nawierzchnie odśni...

Rodzaje nawierzchni drogowych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Utrzymanie dróg
Pobrań: 539
Wyświetleń: 3612

Rodzaje nawierzchni drogowych Układ warstwowy nawierzchni podatnej: warstwa ścieralna (bitumiczna), warstwa wiążąca (bitumiczna), podbudowa (kruszywo zagęszczone mechanicznie) Układ w...

Rozbiórka nawierzchni z betonu cementowego-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Utrzymanie dróg
Pobrań: 21
Wyświetleń: 868

Rozbiórka nawierzchni z betonu cementowego Wymiarowanie nawierzchni drogowej Wymiarowanie nawierzchni drogowej Metody amerykańskie: CBR oraz AASHO-Test - materiał przeliczeniowy, w którym jest podawana grubość całkowita nawierzchni . Kalifornij...

Uszkodzenia nawierzchni drogowej-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Utrzymanie dróg
Pobrań: 1071
Wyświetleń: 4774

Uszkodzenia nawierzchni drogowej 1.Uszkodzenia nawierzchni podatnej - trwałe i zanikające, usuwanie USZKODZENIA NAWIERZCHNI PODATNEJ Pod wpływem działania obciążeń zewnętrznych drogowe nawierzchnie bitumiczne ulegają uszkodzeniom. Rozróżniamy następujące rodzaje uszkodzeń nawierzchni [3]: deformac...

Utrzymanie nawierzchni drogowych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Utrzymanie dróg
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1372

Utrzymanie nawierzchni drogowych Utrzymanie dróg na przestrzeni wieków W podejmowanych decyzji o remoncie nawierzchni w celu naprawy uszkodzeń powierzchniowych nalleży kierować się kryteriami oceny wizualnej, współczynnika tarcia, rów...