Materiały drogowe-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materiały drogowe-opracowanie - strona 1 Materiały drogowe-opracowanie - strona 2 Materiały drogowe-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Materiały drogowe charakterystyka, zastosowanie
Podłoże gruntowe Materiały drogowe:
Kruszywo:
Kruszywo jest to materiał przeważnie kamienny, składający się z ziarn różnej wielkości. Jest materiałem do wykonywania podbudowy drogi. Oprócz kruszywa kamiennego używa się również żużla wielkopiecowego. Kruszywo powinno odpowiadać zerowemu stopniowi reaktywności alkalicznej. Kruszywa kamienne dzielą się na:
naturalne(kruszywo pochodzenia mineralnego, które poza obróbką mechaniczną nie zostało poddane żadnej innej obróbce (dotychczasowe kruszywa łamane, naturalne kruszone i niekruszone, piaski, itd.))
sztuczne(kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku procesu przemysłowego, obejmującego termiczną lub inną modyfikację (np. żużle, keramzyt))
z recyklingu(kruszywo powstające w wyniku przeróbki nieorganicznego materiału zastosowanego uprzednio w budownictwie (np. destrukt betonowy, asfaltowy))
Wypełniacz:
Produkt nieorganiczny pochodzenia mineralnego, najczęściej mączka wapienna. Mączka wapienna jest podstawowym wypełniaczem dla mas bitumicznych, materiałem o bardzo drobnych cząstkach niewidocznych gołym okiem. Przypomina cement lub mąkę. Powstaje ze skały wapiennej przez przemielenie w specjalnych młynach.
Zadaniem mączki jest wypełnić wolne przestrzenie między najdrobniejszymi ziarnami kruszywa, dzięki czemu masa bitumiczna staje się szczelna i urabialna.
Lepiszcza bitumiczne:
Lepiszcza są to materiały, które dzięki właściwością wiążącym, sklejają poszczególne ziarna kruszywa lub cząstki gruntu w jedną całość.
Do lepiszczy bitumicznych należą asfalt, smoła, upłynniony asfalt, upłynniona smoła i emulsja asfaltowa.
Zastosowania drogowe lepiszczy: asfalty drogowe, polimeroasfalty, asfalty upłynnione, emulsje kationowe.
Kostka drogowa kamienna i betonowa(bruk):
Nawierzchnia ulicy, placu lub chodnika utwardzona za pomocą układania na niej warstwy przylegających do siebie ściśle kamieni, kostek kamiennych, kostek cementowych. Nawierzchnię układa się na odpowiednio przygotowanej podbudowie z tłucznia i piasku, które służą wyrównaniu podłoża i drenażowi wody opadowej. Bruk jest trwały, łatwy do demontażu i naprawy.
Kostkę kamienną otrzymywaną przez obrobienie naturalnego kamienia (np. kostka granitowa, bazaltowa).
Kostkę betonową otrzymywaną jako wyrób z mieszanki betonowej.
Obecnie kostki betonowe produkowane są metodą wibroprasowania, czyli zagęszczenia betonu przez jednoczesne wibrowanie i prasowanie (nacisk). Do produkcji używa się mieszanek betonowych o małej zawartości wody, czasem z dodatkiem kruszyw w postaci kolorowych grysów lub pigmentów barwiących kostkę w całym przekroju lub (jako dwuwarstwowe) w wierzchniej warstwie. Materiał cechuje duża wytrzymałość i trwałość (materiał po zagęszczeniu cechuje mała nasiąkliwość, z którą wiąże się znaczna mrozoodporność).


(…)

…, georusztami, geokratami, gabionami, przy budowie wzmocnionych skarp i nasypów. Stosowane są do zabezpieczenia brzegów rzek, ochrony wybrzeży, odzyskiwania lądu oraz przy budowie wałów i zbiorników wodnych. Służą do osłony systemów drenarskich w celu zabezpieczenia ich przed zamuleniem gruntem drobnoziarnistym. Zapewniają długotrwałą ochronę geomembran przy budowie składowisk odpadów, tuneli i zbiorników…
… 0,05mm; wytrzymują ze wszystkich gruntów największe naciski, które przy różnej wilgotności ulegają tylko bardzo małym wahaniom i praktycznie biorąc są od wilgotności niezależne; podłoże z takich gruntów jest najlepsze i najbezpieczniejsze; do gruntów niewysadzinowych zaliczane są grunty żwirowe, pospółki i paski czyste lub tylko z bardzo małą zawartością pyłów i iłów
grunty wątpliwe(pośrednie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz