Ocena stanu nawierzchni drogowej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena stanu nawierzchni drogowej-opracowanie - strona 1 Ocena stanu nawierzchni drogowej-opracowanie - strona 2 Ocena stanu nawierzchni drogowej-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Ocena stanu nawierzchni drogowej
Zimowe utrzymanie dróg- Zimowe utrzymanie dróg
Kategorie zimowego utrzymania dróg do 1990 r.
STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIE DO 1981 r.
Standard I
Standard II
Standard III
Nawierzchnia czarna
Nawierzchnia posypana w miejscach niebezpiecznych
Nawierzchnie odśnieżona po zakończeniu robót w I i II standardzie Kategorie zimowego utrzymania dróg po 1990 r.
STANDARD
OPIS WARUNKÓW RUCHU NA JEZDNI
DOPUSZCZALNE ODSTĘPSTWA OD STANDARDU
ŚNIEG
ŚLISKOŚĆ ZIMOWA
2
JEZDNIA ODŚNIEŻONA NA CAŁEJ SZEROKOŚCI. JEZDNIA POSYPYWANA NA CAŁEJ DŁUGOŚCI
LUŹNY - 4 GODZINY
BŁOTO POŚNIEGOWE - 6 GODZIN
ZAJEŻDŻONY - WYSTEPUJE CIENKA WARSTWA NIE
UTRUDNIAJACA RUCHU
GOŁOLEDZ - 3 GODZINY
SZRON - 3 GODZINY
SADZ - 3 GODZINY
POSNIEGOWA - 6 GODZIN
LODOWICA - 6 GODZIN
3
JEZDNIA ODŚNIEŻONA NA CAŁEJ SZEROKOŚCI. JEZDNIA POSYPANA NA:
SKRZYŻOWANIACH DRÓG
SKRZYŻOWANIACH Z KOLEJA
ODCINEK O POCHYLENIU 4%
INNYCH MIEJSC USTALONYCH
PRZEZ MZDiK
LUŹNY - 6 GODZIN
ZAJEŻDŻONY - WYSTEPUJĄ ZASPY, JĘZYKI ŚNIEGOWE
LOKALNIE - 6 GODZIN
UTRUDNIENIA DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
W MIEJSCACH WYZNACZONYCH
GOŁOLEDŹ - 6 GODZIN
SZRON - 6 GODZIN
SADZ - 6 GODZIN
POSNIEGOWA - 8 GODZIN
LODOWICA - 6 GODZIN
4
JEZDNIA ODSNIEZONA NA CAŁEJ SZEROKOŚCI. JEZDNIA POSYPANA NA ODCINKACH DECYDUJĄCYCH O MOŻLIWOŚCI RUCHU
LUŹNY - 8 GODZIN
ZAJEŻDŻONY - WYSTĘPUJĄ ZASPY DO 8 GODZIN
DOPUSZCZA SIĘ PRZERWY W KOMUNIKACJI DO 8 GODZIN
W MIEJSCACH WYZNACZONYCH:
GOŁOLEDŹ - 8 GODZIN
POŚNIEGOWA - 10 GODZIN
LODOWICA - 8 GODZIN
5
JEZDNIA ODSNIEZONA W MIEJSCACH ZASP, ODSNIEZONAY CO NAJMNIEJ JEDEN PAS RUCHU Z WYKONANIEM MIJANEK.
JEZDNIA POSYPANA NA ODCINKACH DECYDUJĄCYCH O MOŻLIWOŚCI RUCHU
LUŹNY - 16 GODZIN
ZAJEŻDŻONY - WYSTĘPUJE
NABÓJ ŚNIEŻNY WYSTAJĄCY
ZASPY WYSTEPUJĄ DO 24 GODZIN
DOPUSZCZA SIĘ PRZERWY W KOMUNIKACJI DO 24 GODZIN
W MIEJSCACH WYZNACZONYCH:
GOŁOLEDŹ - 8 GODZIN
POSNIEGOWA
6
JEZDNIA ZASNIEZONA. PROWADZI SIĘ INTENSYWNE ODŚNIEŻANIE W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB.


(…)

… ograniczeniu nawiewania
śniegu na korpus drogowy. Cel ten można osiągnąć przez umieszczenie zasłon
przeciwśnieżnych w odpowiedniej odległości od korony drogi. Zasłony powodują
zmianę prędkości niosącego śnieg wiatru i w rezultacie opadnięcie śniegu za zasłoną, ale przed koroną drogi. Zasłony przeciwśnieżne powinny być ustawiane wyłącznie w miejscach zagrożonych powstawaniem zasp.
Rodzaje zasłon przeciwśnieżnych
Osłonę dróg przed zaśnieżaniem mogą stanowić:
- zasłony rozbieralne, tj. ustawiane tylko na sezon zimowy, do których należą przede wszystkim zasłony wykonywane z siatki z tworzywa sztucznego (rys.1) oraz płotki drewniane - zasłony naturalne, w postaci żywopłotów i pasów zieleni oraz stałe płoty spełniające podwójną rolę: zasłony przeciwśnieżnej i ogrodzenia,
- specjalnie formowane wały śnieżne
Zasłony z tworzyw sztucznych
Zasłony z tworzyw sztucznych (np. z polietylenu lub innych materiałów) powinny zapewnić skuteczną osłonę drogi przed zawiewaniem śniegiem. Ponieważ siatki z tworzyw sztucznych mogą mieć duży współczynnik rozszerzalności cieplnej, zasłony powinny być ustawiane w temperaturze dodatniej, co zapewnia późniejsze dobre napięcie siatki przy temperaturach ujemnych. Na siatce powinien być umieszczony znak (LOGO) zarządcy drogi (np. GDDKiA).
Płotki drewniane
Płotki drewniane wykonywane są z desek lub króciaków i okorków grubości 12÷18 mm. Szerokość desek wynosi 9 cm, a odstęp pomiędzy nimi 10 cm. Wymiary przęsła wynoszą 1,50 m (wysokość) x 2,0÷2,5 m (długość).
Rys.7b. Powstawanie zasp na drodze zabezpieczonej płotkami lub żywopłotami usytuowanymi niewłaściwie (bez szczeliny dolnej i zbyt…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz