DROGI - RYS HISTORYCZNY

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
DROGI - RYS HISTORYCZNY - strona 1

Fragment notatki:

DROGI - RYS HISTORYCZNY
- pierwsze - naturalne szlaki handlowe (np. prehistoryczne drogi bursztynu w Europie, czy szlak solny, drogi „bite”)
- pierwszymi drogami brukowanymi były główne ulice większych miast Azji Przedniej. - drogi koleinowe (Grecja). Umocnione kamieniem, bądź wyżłobione w skale dwie koleiny, które ułatwiały poruszanie się kołom rydwanów. - Rzymianie zaczęli budować drogi brukowane na całej długości. Pierwszą drogą rzymską łączącą Rzym z Kapuą (Via Appia) zbudowano w 312 roku p.n.e. Pod koniec imperium - wraz z drogami pomocniczymi istniało około 300 tysięcy kilometrów.
Droga rzymska to masywna konstrukcja złożona z kilku warstw kamieni i żwiru połączonych zaprawą wapienną, na głębokim fundamencie (łącznie ponad metr grubości). Często wzmacniano ją naturalnym betonem, niekiedy nawet roztopionym ołowiem.
- w XIV - XV wieku znakomitą sieć drogową o długości około 10 tysięcy kilometrów zbudowali w Ameryce Południowej Inkowie. Staranność wykonania i duże użycie bruku dziwi tym bardziej, że Inkowie nie używali pojazdów.
- około 1775 roku we Francji zaczęto budować drogi bite (których nawierzchnię z tłucznia kamiennego ubijano za pomocą ciężkich walców drogowych). - w Polsce pierwsza droga bita (Warszawa - Brześć nad Bugiem) powstała w latach 1821 - 1823.
- w 1835 roku, we Francji, po raz pierwszy zastosowano nawierzchnie asfaltowe, - około 1850 roku zastosowano w Austrii nawierzchnie betonowe. - w 1924 roku we Włoszech powstała droga nowego typu, przystosowana do zmotoryzowanego ruchu kołowego - autostrada.
Zestawienie istniejących autostrad  
Odcinek autostrady
Długość w km
Okres budowy
 
 
 
 
A-1
Piotrków Trybunalski - Tuszyn
18
lata 80-te
A-2
Września - Konin
48
lata 80-te
A-4
Zgorzelec - Krzyżowa
2
1992 - 1993
A-4
Krzyżowa - Wrocław
109
przed II wojną świat.
A-4
Wrocław - Nogawczyce
126
1997 - 2001
A-4
Chorzów - Katowice
4
2000 - 2001
A-4
Katowice - Kraków
65
lata 80-te
A-4
Obwodnica Krakowa
16
1990 - 1994
A-6


(…)

… - Przepisy ogólne
Art. 1.
Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych.
Art. 2.
1. Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie:
1) drogi krajowe,
2) drogi wojewódzkie,
3) drogi powiatowe,
4) drogi gminne.
2. Ulice leżące w ciągu dróg wymienionych w ust. 1 należą do tej samej kategorii co te drogi.
3. Drogi publiczne ze względów funkcjonalno-technicznych dzielą się na klasy określone w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie.
Art. 2a.
1. Drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa.
2. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne…
… w latach (mln zł.)
 
 
Rodzaj nakładów
2002
2003
2004
2005
Razem 2002 - 2005
Utrzymanie z rehabilitacją
1 200
1 600
1 800
1 900
6 500
Autostrady
1 400
3 200
4 500
6 700
15 800
Drogi ekspresowe
250
750
1 000
1 500
3 500
Wzmocnienia
150
1 350
2 000
2 500
6 000
Przebudowa dróg krajowych
1 100
1 200
1 300
1 400
5 000
Razem nakłady
4 100
8 100
10 600
14 000
36 800
USTAWA
z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach…
… stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy.
Art. 3.
Drogi publiczne ze względu na stopień dostępności i obsługi przyległego terenu dzielą się na:
1) drogi ogólnodostępne,
2) drogi ekspresowe,
3) autostrady.
Art. 4.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) droga lub pas drogowy - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych, wraz…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz