BETON CZY ASFALT - BADANIA BELGIJSKIE

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
BETON CZY ASFALT - BADANIA BELGIJSKIE - strona 1 BETON CZY ASFALT - BADANIA BELGIJSKIE - strona 2 BETON CZY ASFALT - BADANIA BELGIJSKIE - strona 3

Fragment notatki:

BETON CZY ASFALT - BADANIA BELGIJSKIE
Porównaniu poddano typowe w Belgii konstruk­cje nawierzchni sztywnej i podatnej, o tej samej całkowitej grubości. Cechą dla nich wspólną jest zastosowanie podbudowy z chudego betonu na podłożu z mieszanki kruszywa o zróżnicowanym uziarnieniu. Przekroje konstrukcyjne tych na­wierzchni przedstawione są na rysunku.
Zdefiniowane konstrukcje znalazły zastosowanie w różnych wariantach przekrojów poprzecznych jezdni autostrad • WARIANT 1 - płyta betonowa (szer. 7,20 m tylko na nawierzchni jezdni, pas awaryjny i opa­ska wewnętrzna - asfaltowe; to dość chętnie sto­sowane rozwiązanie ogranicza to koszty budowy drogi, niestety obniża to też trwałość płyty w stre­fie krawędziowej, którą prowadził ślad kół pojazdów ciężkich
• WARIANT 2 - płyta betonowa (szer. 8,00 m) na powierzchni jezdni i częściowo na pasie awaryjnym i opasce wewnętrznej, które w zasadni­czej swojej części pozostają asfaltowe; zastosowa­nie tego wariantu minimalizuje efekt krawędziowy, a jednocześnie w budowie jest tańsze od płyty na catej szerokości przekroju
• WARIANT 3 -- ptyta betonowa (szer. 10,30 m) na powierzchni jezdni i pasa awaryjnego oraz częściowo na opasce wewnętrznej
• WARIANT 4 - ptyta betonowa na catej szerokości przekroju (szer. 11,05 m); obecnie jest to rozwiązanie preferowane przy budowie nowych odcinków autostrad
• WARIANT 5 - nawierzchnia bitumiczna na catej szerokości przekroju (szer. 11,05 m); będąca stan­dardowym sposobem wykonania autostrad asfal­towych.
WYNIKI BADAŃ
Dla różnych wersji nawierzchni betonowych koszty są na poziomie 30-40% wyższym niż dla konstrukcji asfaltowej wariantu nr 5). Wynika to z większej energochłonności produkcji cementu i betonu, jak również specyfiki nawierzchni betonowej, zwykle wymagającej ukształtowania szczelin dylatacyj­nych, a tu zbrojonej zbrojeniem ciągłym.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz