Opis techniczny koncepcji obiektu mostowego o konstrukcji betonowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1323
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opis techniczny koncepcji obiektu mostowego o konstrukcji betonowej - strona 1 Opis techniczny koncepcji obiektu mostowego o konstrukcji betonowej - strona 2

Fragment notatki:

Opis techniczny koncepcji obiektu mostowego o konstrukcji betonowej 2.1. Lokalizacja obiektu.
Projektowany obiekt znajduje się w gminie Raszyn woj. Mazowieckie. Jest on przeprowadzeniem drogi dwujezdniowej łączącej Raszyn z Jankami.
2.2. Opis przeszkody.
Obiekt jest usytuowany nad rzeką o szerokości koryta 18m. Szerokość skrajni rzecznej wynosi 15m a wysokość 3m. Szerokość łączna przeszkody wynosi około 20m. Poziom terenu względem niwelety jezdni na moście wynosi -7,00m
2.3. Opis ruchu na moście.
Most jest projektowany dla przeprowadzenia drogi kategorii GP. W projekcie przewidziano budowę dwóch pasów ruchu o szerokości skrajni 3,50m każdy. Łączna szerokość skrajni na moście wynosi 7,00m a wysokość 4,70m.
2.4. Opis konstrukcji obiektu.
Projekt przedstawia jednoprzesłowy most betonowy który przewiduje konstrukcję złożoną z 2 dźwigarów głównych żelbetowych, na których znajduje się współpracująca z nimi płyta żelbetowa, przęsła mostu są belkami swobodnie podpartymi z obu stron na przyczółkach mostowych. Rozpiętość przęsła w osiach podpór: 24,00m. Całkowita szerokość pomostu: 9,403m.
2.5. Parametry materiałów konstrukcyjnych.
Koncepcja betonowa:
Beton- B40 (C30/37 wg. PN-EN 206-1:2003)
Stal- 18G2A (S355J2 wg. PN-EN 10020:2003)
2.6. Wyposażenie:
-nawierzchnia bitumiczno-asfaltowa o grubości 9 cm
- kapy z betonu komórkowego
- izolacja przeciwwodna grubości 1cm
- warstwa wiążąca grubości 5cm
- spadek poprzeczny na jezdni: 2% - krawężniki granitowe (20*18)
- bariery mostowe TYP BS/1 po obu stronach jezdni
- odwodnienie poprzez studzienki spływowe
- urządzenia dylatacyjne
2.7. Fundamentowanie i podpory.
Podpory skrajne zaprojektowano jako przyczółki zatopione w nasypie o pochyleniu skarpy 1:1,5. W obu koncepcjach przyczółki posadowione są na fundamencie bezpośrednim o wymiarach: szerokość 3,00m i wysokości 1,20m.
2.8. Sposób budowy.
Realizację budowy obiektu mostowego zaczynamy od zagospodarowania terenu i wytyczenia budowy. Następnie przystępujemy do wykonania fundamentów i podpór. Najpierw wykonujemy szerokoprzestrzenny wykop, odwadniamy go i zabezpieczamy przed ponownym napływem wody gruntowej i powierzchniowej. Przyczółki oraz ich fundamenty wykonujemy tradycyjnymi metodami poprzez zadeskowanie i wykonanie tych elementów metodą monolityczną. Następnie wypełniamy je gruntem odpowiednio go zagęszczając. Przęsło mostowe będzie wykonywane metodą monolityczną czyli po wcześniejszym wykonaniu rusztowania montażowego. Po uzyskaniu przez beton wymaganej wytrzymałości zdejmujemy deskowanie, a następnie układamy izolację, nawierzchnię, wykonujemy dylatację nawierzchni oraz montujemy wyposażenie. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz