Opis techniczny obiektu mostowego o konstrukcji betonowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opis techniczny obiektu mostowego o konstrukcji betonowej - strona 1 Opis techniczny obiektu mostowego o konstrukcji betonowej - strona 2 Opis techniczny obiektu mostowego o konstrukcji betonowej - strona 3

Fragment notatki:

Opis techniczny obiektu mostowego o konstrukcji betonowej 2.1 Lokalizacja obiektu Projektowany obiekt mostowy znajduje się w Szczecinie w województwie Zachodnio - Pomorskim. 2.2 Opis przeszkody Obiekt jest usytuowany nad rzeką o szerokości koryta wynoszącej 10m, oraz nad dwoma dwu pasmowymi jezdniami. Przy każdej usytuowany jest jeden podwójny chodnik. Jezdnie znajdują się po obu stronach rzeki. Skrajnia żeglugi wynosi 4.5x8m (szer.x wys.), jezdni 3.5x4.5m oraz podwójnej ścieżki dla pieszych 2x2.5m. Łączna szerokość przeszkody wynosi około 46m. Poziom terenu względem niwelety jezdni na moście wynosi -6m 2.3. Opis ruchu na moście
Dany obiekt mostowy projektowany jest na obciążenie tłumem oraz taborem samochodowym klasy D. Posiada po jednym pasie ruchu w każdym kierunku o szerokości 3,5 metra wraz z poboczem o szer. 0.8m. Po obu stronach jezdni znajdują się chodniki o szer. 1.0m oraz ścieżki dla rowerów o szer. 1.5m
2.4. Opis konstrukcji obiektu.
Projekt przedstawia trójprzęsłowy most zespolony. Przęsła są belkami swobodnie podpartymi. Rozpiętość najdłuższego, środkowego przęsła opartego na dwóch filarach wynosi 19.4 m, natomiast dwóch pozostałych rozpostartych między filarami i przyczółkami 16.85m. Zaprojektowane przęsło składa się z sześciu dźwigarów głównych dwuteowych o h=1.41m oddalonych od siebie o 1.78m oraz poprzecznic ze stali 18G2A o h=0.9m rozstawionych co 3.37m. Przy wjazdach na most zaprojektowano płyty przejściowe z betonu uzbrojonego dla zapewnienia ciągłej zmiany sztywności podłoża. Płyty maja długość 4.85m. Do części betonowych przewidziano beton C35. 2.5. Wyposażenie.
- nawierzchnia bitumiczno-asfaltowa o grubości 9 cm
- izolacja termozgrzewalna 1 cm
- krawężniki
- kapy chodnikowe
- balustrady po obu stronach obiektu
- bariery po obu stronach obiektu jezdni
- urządzenia dylatacyjne - odwodnienie - wpusty, kanalizacja deszczowa 2.6. Fundamentowanie i podpory.
Podpory skrajne zaprojektowano jako przyczółki zatopione w nasypie o pochyleniu skarpy 1:1.5. Podpory pośrednie, zaprojektowano w postaci trzech słupów o średnicy 1.4m oraz wspierającej się na nich belki. Przyczółki posadowione są na fundamencie bezpośrednim, filary natomiast wspierają się na fundamencie pośrednim i przenoszą obciążenia na grunt przy pomocy pali. 2.6. Sposób wykonania obiektu Realizację budowy obiektu mostowego zaczynamy od zagospodarowania terenu i wytyczenia budowy. Następnie przystępujemy do wykonania fundamentów i podpór. Najpierw wykonujemy szerokoprzestrzenny wykop, odwadniamy go i zabezpieczamy przed ponownym napływem wody gruntowej i powierzchniowej. Przyczółki oraz ich fundamenty wykonujemy tradycyjnymi metodami poprzez zadeskowanie i wykonanie tych elementów metodą monolityczną. Następnie wypełniamy je gruntem odpowiednio go zagęszczając. Podpory pośrednie również wykonujemy powyższą metodą po uprzednim wykonaniu fundamentu pośredniego za pomocą palownicy. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz