Opis techniczny koncepcji obiektu mostowego o konstrukcji zespolonej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1428
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opis techniczny koncepcji obiektu mostowego o konstrukcji zespolonej - strona 1 Opis techniczny koncepcji obiektu mostowego o konstrukcji zespolonej - strona 2

Fragment notatki:

Opis techniczny koncepcji obiektu mostowego o konstrukcji zespolonej
1.1. Lokalizacja obiektu.
Projektowany obiekt znajduje się w gminie Raszyn woj. Mazowieckie. Jest on przeprowadzeniem drogi dwujezdniowej łączącej Raszyn z Jankami.
1.2. Opis przeszkody.
Obiekt jest usytuowany nad rzeką o szerokości koryta 18m. Szerokość skrajni rzecznej wynosi 15m a wysokość 3m. Szerokość łączna przeszkody wynosi około 20m. Poziom terenu względem niwelety jezdni na moście wynosi -7,00m
1.3. Opis ruchu na moście.
Most jest projektowany dla przeprowadzenia drogi kategorii GP. W projekcie przewidziano budowę dwóch pasów ruchu o szerokości skrajni 3,50m każdy. Łączna szerokość skrajni na moście wynosi 7,00m a wysokość 4,70m.
1.4. Opis konstrukcji obiektu.
Projekt przedstawia jednoprzesłowy most zespolony który przewiduje konstrukcję złożoną z 4 dźwigarów stalowych, na których znajduje się współpracująca z nimi płyta żelbetowa, przęsła mostu są belkami swobodnie podpartymi z obu stron na przyczółkach mostowych. Rozpiętość przęsła w osiach podpór: 24,00m. Całkowita szerokość pomostu: 9,403m.
Przekrój mostu zespolonego:
- dźwigary stalowe wysokości 1300mm w rozstawie co 2,40m
- płyta żelbetowa grubości 270mm
- poprzecznice stalowe wysokości 800mm w rozstawie 8,00m
1.5. Parametry materiałów konstrukcyjnych.
Koncepcja zespolona
Beton- B35 (C30/37 wg. PN-EN 206-1:2003)
Stal- 18G2A (S355J2 wg. PN-EN 10020:2003)
1.6. Wyposażenie:
-nawierzchnia bitumiczno-asfaltowa o grubości 9 cm
- kapy z betonu komórkowego
- izolacja przeciwwodna grubości 1cm
- warstwa wiążąca grubości 5cm
- spadek poprzeczny na jezdni: 2% - krawężniki granitowe (20*18)
- bariery mostowe TYP BS/1 po obu stronach jezdni
- odwodnienie poprzez studzienki spływowe
- urządzenia dylatacyjne
1.7. Fundamentowanie i podpory.
Podpory skrajne zaprojektowano jako przyczółki zatopione w nasypie o pochyleniu skarpy 1:1,5. W obu koncepcjach przyczółki posadowione są na fundamencie bezpośrednim o wymiarach: szerokość 3,00m i wysokości 1,20m.
1.8. Sposób budowy.
Realizację budowy obiektu mostowego zaczynamy od zagospodarowania terenu i wytyczenia budowy. Następnie przystępujemy do wykonania fundamentów i podpór. Najpierw wykonujemy szerokoprzestrzenny wykop, odwadniamy go i zabezpieczamy przed ponownym napływem wody gruntowej i powierzchniowej. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz