Podstawy Mostownictwa

note /search

Łożyska - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2807

Łożyska Łożyska pełnią dwie zasadnicze funkcje: - przekazują obciążenie z przęsła na podpory, - umożliwiają swobodę przemieszczeń konstrukcji. W zależności od możliwej swobody przemieszczeń łożyska dzieli się na: - przegubowo-nieprzesuwne (stałe) - umożliwiające obroty konstrukcji, ale unie­moż...

Światła mostów i przepustów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 728
Wyświetleń: 4543

Światła mostów i przepustów Uwagi wstępne Celem obliczeń światła mostu jest określenie poziomego wymiaru niezabudowane­go cieku gwarantującego bezpieczny, tj. nie stwarzający zagrożenia dla obiektu oraz przyległego terenu, przepływ miarodajnej wielkiej wody. W przypadku przepustu pojęcie to rozsze...

Badania podłoża gruntowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1050

Badania podłoża gruntowego Przed przystąpieniem do wykonywania projektu obiektu inżynierskiego zachodzi ko­nieczność wykonania badań geotechnicznych podłoża. W ograniczonym zakresie wy­konuje się je na etapie opracowywania projektu koncepcyjnego, natomiast w pełnym zakresie przy realizacji projektu...

Balustrady - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1288

Balustrady Obiekty inżynierskie powinny być wyposażone w balustrady zabezpieczające przed upadkiem osób, jeśli odległość powierzchni, po których odbywa się mch pieszych, obsługi lub rowerów, od poziomu terenu lub dna cieku jest większa od'0,5 m. Wyso­kość balustrady przy

Bariery ochronne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 714

Bariery ochronne Bariery ochronne spełniają dwie podstawowe funkcje: - zabezpieczają pojazdy przed spadnięciem obiektu, - zabezpieczają pojazdy przed spadnięciem obiektu i dodatkowo chronią pieszych przed najechaniem przez pojazdy. Dodatkowo, w przypadku dróg dwujezdniowych barieiy ochronne mogą...

Beton - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1393

Beton W przypadku obiektów mostowych projektant nie może poprzestać tylko na przyję­ciu klasy betonu. Musi określić dodatkowe cechy fizyczne i mechaniczne, a także materiałowo-strukturalne. A zatem z tego punktu widzenia betony stosowane do budowy mostów można zakwalifikować do betonów wysoko warto...

Budowa mostów kratowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1393

Budowa mostów kratowych Budowa mostów kratowych o przęsłach wołnopodpartych z reguły polega na łączeniu elementów z wytwórni: - na rusztowaniach i pomostach roboczych (rys. 6.23 a), - na rusztowaniach i pomostach roboczych i nasunięciu poprzecznym przęsła w położenie docelowe (rys. 6.236), - na ...

Budowa przęsła z betonu in situ - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1288

Budowa przęsła z betonu in situ Budowę przęsła mostu z betonu in situ rozpoczyna się od wykonania stacjonar­nych rusztowań i deskowań, czyli formy opartej na tymczasowej konstrukcji nośnej posadowionej na gruncie (rys. 6.10). Po wykonaniu robót zbrojarskich formę wypeł­nia się mieszanką betonową. P...

Budowa przęseł belkowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1323

Budowa przęseł belkowych Budową przęseł belkowych bądź ramowych rozpoczyna się od wykonania tzw. segmentu startowego na rusztowaniach stacjonarnych, następnie, po zamontowaniu na nich wózków ...

Budowa przęseł mostów metalowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1204

Budowa przęseł mostów metalowych Przęsła mostów metalowych wykonuje się przynajmniej w dwóch etapach po­legających na: - wykonaniu elementów konstrukcji stalowej w wytwórni (pierwszy etap), - scalaniu na budowie albo w docelowym położeniu lub w ...