Łożyska - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2786
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Łożyska - wykład - strona 1 Łożyska - wykład - strona 2 Łożyska - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Łożyska
Łożyska pełnią dwie zasadnicze funkcje:
- przekazują obciążenie z przęsła na podpory,
- umożliwiają swobodę przemieszczeń konstrukcji.
W zależności od możliwej swobody przemieszczeń łożyska dzieli się na:
- przegubowo-nieprzesuwne (stałe) - umożliwiające obroty konstrukcji, ale unie­możliwiające przemieszczenia w żadnym kierunku,
- łożyska przegubowo-przesuwne - umożliwiające obrót oraz przemieszczenie przę­sła.
W grupie łożysk przegubowo-przesuwnych wyróżnia się jeszcze dwa zasadni­cze typy, w zależności od możliwych realizacji przemieszczeń:
- łożyska jednokierunkowo przesuwne,
- łożyska wielokierunkowo przesuwne.
Łożyska mogą być wykonane z różnych materiałów:
- zbrojonej gumy {łożyska neoprenowe),
- ze stali,
- betonu.
Może występować również kombinacja wymienionych materiałów. Konstrukcja łożysk może być zróżnicowana. Schematy różnego rodzaju ło­żysk pokazano na rysunku 5.14.
W zależności od konstrukcji wyróżnia się łożyska:
- neoprenowe (rys. 5.15),
- styczne (rys. 5.16),
- wałkowe (rys. 5.17),
- czaszowe (kalotowe) (rys. 5.18),
- garnkowe (rys. 5.19).
W łożyskach gumowych obroty i przemieszczenia (w pewnej granicy) są efek­tem deformacji bloku zbrojonej wkładkami stalowymi gumy. Przy konieczności re­alizacji większych przesuwów stosuje się dodatkowo specjalne płyty poślizgowe, pokryte teflonem. Podobnie obroty w łożyskach garnkowych są efektem deformacji warstwy gumy. Jednak w tego typu łożyskach blok gumy umieszczono w stalowej obudowie. Przesuw jest możliwy dzięki płycie poślizgowej pokrytej teflonem. W łożyskach wałkowych obroty i przemieszczenia powoduje ruch wałków, jedene-go lub kilku, zależnie od nośności. Konstruując łożyska czaszowe (kalotowe) wy­korzystano do realizacji obrotu fragment kuli (czaszę), czemu zawdzięczają swoją nazwę. Łożyska styczne mają kształt wyoblonego bloku stalowego, po którym prze mieszczą się i obraca płaska błacha. Tego typu łożyska stosuje się w małych mo­stach, w których występują niewielkie przemieszczenia.
Rodzaj łożysk dobiera się w zależności od wywieranych przez przęsło naci­sków oraz spodziewanych kierunków przemieszczeń. Ustalenie spodziewanych kie­runków przemieszczeń konstrukcji i dobranie adekwatnych rodzajów łożysk jest szczególnie istotne w mostach o szerokich przęsłach i skomplikowanych kształtach (przęsła zakrzywione w planie czy skośne). Niekiedy zachodzi konieczność projek­towania łożysk mających nie tylko za zadanie przeniesienie sił skierowanych w kie­runku podpory, ale także sił odiywających przęsło od podpory. Dzieje się tak np. w przęsłach ciągłych czy mostach w dużym skosie. Łożyska stałe muszą mieć rów­nież zdolność do przeniesienia sił poziomych, np. od hamowania taboru na przęśle. W związku z tym muszą być odpowiednio zakotwione w podporze. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz