Podać znane rodzaje podparcia belek i jakie warunki brzegowe s_ zwi_zane z tymi podparciami

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 6475
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podać znane rodzaje podparcia belek i jakie warunki brzegowe s_ zwi_zane z tymi podparciami - strona 1 Podać znane rodzaje podparcia belek i jakie warunki brzegowe s_ zwi_zane z tymi podparciami - strona 2

Fragment notatki:

Podać znane rodzaje podparcia belek i jakie warunki brzegowe są związane z tymi podparciami.
Podporą belki nazywamy jej zamocowanie. W teorii belek Bernoulliego-Eulera występują następujące rodzaje podpór:
podpora sztywna (utwierdzenie), dająca reakcje w kierunkach poprzecznym i równoległym do osi belki oraz moment podporowy,
podpora przesuwna (podpora przegubowo przesuwna), dająca reakcję tylko w jednym kierunku,
podpora obrotowa (podpora przegubowo nieprzesuwna, przegub), dająca reakcje w dwóch kierunkach.
Podpory mogą być sztywne (wtedy przesunięcie lub obrót jest równe 0) lub sprężyste. W przypadku podpory sprężystej mogą wystąpić przemieszczenia proporcjonalne do siły działającej na podporę.. W statyce, w zależności od sposobu podparcia, rozróżniamy belki:
belki statycznie wyznaczalne, czyli takie, w których liczba niewiadomych reakcji jest równa liczbie równań równowagi:
belki jednoprzęsłowe swobodnie podparte (trzy reakcje podporowe i trzy równania równowagi),
belki utwierdzone (wsporniki) zamocowane sztywno na jednym z końców, a na drugim swobodne,
belki ciągłe (wieloprzęsłowe) przegubowe, czyli belki podparte w taki sposób, że jedna z podpór należy do nieprzesuwnych, a pozostałe do przesuwnych (łożysko umożliwiające przesuw belki wzdłuż jej osi). Dodatkowo, dla zapewnienia statycznej wyznaczalności układu, wprowadza się odpowiednią liczbę przegubów w jej przęsłach. Sposób umiejscowienia przegubów nie może wprowadzić geometrycznej zmienności układu. (Na każdej podporze przesuwnej występuje jedna reakcja podporowa, na nieprzesuwnej - dwie. Stąd dla belki podpartej na "n" podporach mamy n+1 nieznanych reakcji podporowych. Przy belce ciągłej, bez przegubów, mamy do dyspozycji trzy równania równowagi, zatem stopień statycznej niewyznaczalności belki można określić jako n-2. Aby układ był statycznie wyznaczalny należy wprowadzić n-2 przeguby).
belki statycznie niewyznaczalne (siły w nich występujące nie dają się wyliczyć wyłącznie przy pomocy równań równowagi):
belki jednoprzęsłowe utwierdzone na końcach (każde utwierdzenie to trzy reakcje podporowe, zatem przy dwustronnym utwierdzeniu układ jest trzykrotnie statyczne niewyznaczalny), utwierdzone na jednym z końców i podparte przesuwnie lub nieprzesuwnie na drugim albo podparte z dwóch stron w sposób nieprzesuwny,
belki wieloprzęsłowe bez przegubów albo z przegubami w ilości mniejszej niż konieczna dla zapewnienia statycznej wyznaczalności układu.
Do obliczania układów statycznie niewyznaczalnych stosowane są:
metoda sił
metoda przemieszczeń
Obliczenia komputerowe prowadzi się za pomocą metody elementów skończonych.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz