Mechanika stosowana

note /search

Podać ogólną postać drgań układu o wielu stopniach swobody i reprezent...

 • Politechnika Warszawska
 • Mechanika stosowana
Pobrań: 70
Wyświetleń: 644

Podać ogólną postać drgań układu o wielu stopniach swobody i reprezentacje tych równań w przestrzeni stanów Ogólna postać M - macierz bezwładności C - macierz tłumienia K - macierz sztywności Q - siły uogólnione Przekształcenie do przestrzeni stanu - M,K,C - macierze stanu n x n Reprezentacja...

Podać znane rodzaje podparcia belek i jakie warunki brzegowe s_ zwi_za...

 • Politechnika Warszawska
 • Mechanika stosowana
Pobrań: 315
Wyświetleń: 6608

Podać znane rodzaje podparcia belek i jakie warunki brzegowe są związane z tymi podparciami. Podporą belki nazywamy jej zamocowanie. W teorii belek Bernoulliego-Eulera występują następujące rodzaje podpór: podpora sztywna (utwierdzenie), dająca reakcje w kierunkach poprzecznym i równoległym do osi...

Przesunięcie możliwe i niemożliwe

 • Politechnika Warszawska
 • Mechanika stosowana
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1036

Przesunięcie możliwe i niemożliwe, prędkość zgodna z więzami: Załóżmy, że punkt materialny ma pozostawiać ślad na pewnej powierzchni S i znajduje się w punkcie A tej powierzchni. Przesuńmy punkt z położenia A do B. Przesunięcie AB nazywam...

Zasada zachowanie pędu

 • Politechnika Warszawska
 • Mechanika stosowana
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910

zasada zachowanie pędu, krętu i równoważności energii kinetycznej i pracy Zasada zachowania pędu- Jeżeli na jakiś układ ciał nie działają siły (oddziaływania) zewnętrzne, wtedy układ ten ma stały pęd. Czyli, zapisując to wzorami: je...

Definicja więzów i stopni swobody

 • Politechnika Warszawska
 • Mechanika stosowana
Pobrań: 91
Wyświetleń: 735

definicja więzów i stopni swobody. Stopnie swobody- liczba niezależnych współrzędnych, które są konieczne do opisania ruchu układu. N- punktów, k- równań więzów N= 3N- k liczna stopni swobody Więzy- Gdy na ruch nałożone są pewne ograniczenia to współrzędne nie są niezależne. Zmiana jakiejś współ...

Pęd punktu materialnego

 • Politechnika Warszawska
 • Mechanika stosowana
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1029

Pęd punktu materialnego- jest równy iloczynowi masy m i prędkości v punktu. Pęd jest wielkością wektorową, kierunek i zwrot pędu jest zgodny z kierunkiem i zwrotem prędkości. Suma wektorowa pędów wszystkich elementów ukł. inercjalnego pozostaje stała. Kręt punktu materialnego-

Układ inercyjny

 • Politechnika Warszawska
 • Mechanika stosowana
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1036

Ukł.inercjalny, ukł. nieinercjalny Ukł.inercjalny- układ odniesienia względem którego każde ciało niepodlegające zewnętrznemu oddziaływaniu z innymi ciałami porusza się bez przyspieszenia ( ruchem jednostajnym prostoliniowym...

Co to są współrzędne uogólnione i prędkości uogólnione

 • Politechnika Warszawska
 • Mechanika stosowana
Pobrań: 98
Wyświetleń: 700

Co to są współrzędne uogólnione i prędkości uogólnione, podać przykład. - Współrzędne uogólnione to zbiór wielkości qi(i=1,2,,,n), którą dokładnie określa pozycja układu o n stopniach swobody . Określamy je np. x,y,z r,θ,φZ,R,φ - P...

Ogólna postać równań Lagrange

 • Politechnika Warszawska
 • Mechanika stosowana
Pobrań: 42
Wyświetleń: 595

Ogólna postać równań Lagrange'a I rodzaju: Więzy zastępujemy siłami reakcji: ma= F+FR F(r,t)=0 Reakcje są prostopadłe do więzów: FR=λ* grad f(r,t) Równania ruchu można zapisać : ma=F+λ*gradf(r,t) f(r,t)=0 W każdym z równań F i r są wiel...