Mechanika stosowana - strona 2

note /search

Przestrzeń fazowa i stan układu

 • Politechnika Warszawska
 • Mechanika stosowana
Pobrań: 63
Wyświetleń: 455

Przestrzeń fazowa i stan układu: Stan układu-(drgania nieliniowe) układ dynamiczny to układ mechaniczny o skończonej lic...

Atraktor - Układy dynamiczne

 • Politechnika Warszawska
 • Mechanika stosowana
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

Atraktor - w analizie układów dynamicznych: zbiór w przestrzeni fazowej, do którego w miarę upływu czasu zmierzają trajektor...

Belka

 • Politechnika Warszawska
 • Mechanika stosowana
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

Belka -  poziomy lub ukośny element konstrukcyjny przyjmujący obciążenia z powierzchni poziomych i przenoszący je na podpory. Belka pracuje na zginanie i ścinanie oraz naprężenia rozciągające lub ściskające). Belką nazywamy także element prętowy zakrzywiony w planie. Nie jest belką element przenoszą...

Ogólna postać równań Lagrange_a II rodzaju

 • Politechnika Warszawska
 • Mechanika stosowana
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721

Ogólna postać równań Lagrange'a II rodzaju, podać definicję Langranżjanu układu: Równanie Lagrange'a II rodzaju: Langranżjan Gdy w układzie występują siły uogólnione oraz układ jest w potencjalnym polu sił, równaniom Lagrange'a można nadać postać: L nazywamy Lagranżjanem układu. ...

Ogólne równanie wiązów holonomicznych

 • Politechnika Warszawska
 • Mechanika stosowana
Pobrań: 49
Wyświetleń: 448

Podać ogólne równanie więzów holonomicznych, więzów nieholonomicznych, oraz podać przykład więzów reonomicznych oraz skleronomicznych. - więzy holonomiczne 0 - więzy nieholonomiczne Przykład więzów: - skleronicznych- równania więzów niezależnych od czasu - reonomicznych- w sposób jawny zależne o...

Podać definicję rezonansu

 • Politechnika Warszawska
 • Mechanika stosowana
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Podać definicję rezonansu Rezonans zachodzi gdy częstotliwość siły wymuszającej zbliża się do częstości drgań własnych. Gdy siła wymuszająca drgania działa na drugie ciało z odpowiednią częstotliwością to amplituda drgań może osiągać bardzo dużą wartość nawet przy niewielkiej sile wymuszającej ...

Podać definicje

 • Politechnika Warszawska
 • Mechanika stosowana
Pobrań: 21
Wyświetleń: 434

Podać definicje: Punkt materialny- jest to ciało materialne, którego wymiary geometryczne mogą być zaniedbane w porównaniu z innymi wymiarami występującymi w danym zagadnieniu Układ punktów materialnych- jest to zbiór punktów materialnych...

Przesunięcie przygotowane

 • Politechnika Warszawska
 • Mechanika stosowana
Pobrań: 28
Wyświetleń: 350

Przesunięcie przygotowane: Przesunięcie proporcjonalne do prędkości możliwych w punkcie A nazywamy przesunięciem przygotowanym(wirtualnym) w tym punkcie. Niech powierzchnia S ma równanie: F(x,y,z)=0, po zróżniczkowaniu: ; Jeżeli oznaczymy przesunięcie przygotowane przez , to mamy gradF* ...

Równanie drgań oscylatora z tłumieniem

 • Politechnika Warszawska
 • Mechanika stosowana
Pobrań: 49
Wyświetleń: 392

Napisać równanie drgań oscylatora z tłumieniem i podać dla jakich wartości parametrów mamy w układzie tłumienie podkrytyczne, krytyczne i nadkrytyczne. Tłumienie podkrytyczne hw0 ...