Budowa przęseł mostów metalowych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budowa przęseł mostów metalowych - wykład - strona 1 Budowa przęseł mostów metalowych - wykład - strona 2 Budowa przęseł mostów metalowych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Budowa przęseł mostów metalowych
Przęsła mostów metalowych wykonuje się przynajmniej w dwóch etapach po­legających na:
- wykonaniu elementów konstrukcji stalowej w wytwórni (pierwszy etap),
- scalaniu na budowie albo w docelowym położeniu lub w pobliżu miejsca prze­znaczenia i montażu całej konstrukcji stalowej czy też scalonych jej części (drugi etap).
Wykonanie konstrukcji stalowej w wytwórni obejmuje trasowanie polegające na przeniesieniu kształtów i wymiarów poszczególnych części składowych elemen­tu na materiał, z którego będzie wykonany, a następnie cięcie, wykonanie otworów, obróbką krawędzi, gięcie, wykonanie połączeń i oznakowanie poszczególnych ele­mentów. Na zakończenie wykonuje się próbny montaż, który może obejmować całą konstrukcję lub tylko częściowe złożenie konstrukcji. Próbny montaż umożliwia ostateczną kontrolę wykonanych robót w wytwórni i zgodność ich z projektem. Po rozdzieleniu na elementy wysyłkowe wykonaną w wytwórni konstrukcję transpor­tuje się na budowę. Na rysunku 6.9 pokazano przykład dzielenia w przekroju po­przecznym przęsła o dźwigarze skrzynkowym na elementy wysyłkowe. Wymiary i ciężar tych elementów muszą spełniać wymagania ładowności środków transpor­towych oraz skrajni dróg, po których będą przewożone. Najkorzystniejsze pod tym względem są drogi wodne, umożliwiające transport elementów wielkowymiarowych. Mniej korzystne są drogi samochodowe i kolejowe, choć są bardziej dostępne.
Metody realizacji przęseł mostów betonowych (żelbetowych, sprężonych) moż­na podzielić na dwie grupy:
- wykonane w całości na miejscu przeznaczenia w docelowym położeniu, czyli z betonu in situ (konstrukcja ani żadna jej część nie jest przemieszczana w trakcie realizacji mostu),
- wykonywane z prefabrykatów w całości lub częściowo z prefabrykatów, a czę­ściowo z betonu in situ.
Prefabrykację, polegającą na wytwarzaniu elementów lub całych przęseł, które następnie są przemieszczane w docelowe położenie, można z kolei podzielić na:
- prefabrykację w zakładach stacjonarnych,
- prefabrykację w zakładach tymczasowych (na placu budowy mostu).
W pierwszym typie prefabrykacji transport elementów odbywa się, podobnie jak elementów stalowych, po drogach wodnych lub lądowych (samochodowych, kolejowych), a w drugim typie - po drogach wewnętrznych, blisko docelowego po­łożenia elementu.
Pierwszy typ prefabrykacji jest podobny do prefabrykacji mostów metalowych obejmujących wykonanie elementów w wytwórni i transport na budowę. Występuje też podobieństwo metod montażu. Drugi typ prefabrykacji jest specyficzny tylko dla mostów betonowych, bowiem transport prefabrykatów na placu budowy nie jest zależny od skrajni dróg, a częściowo również od ładowności środków transportu, dopuszczonych do ruchu na drogach. Prefabrykaty mogą zatem mieć większe gaba­ryty i masę. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz