Podstawy Mostownictwa - strona 2

note /search

Ciężar stały - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 763

Ciężar stały Na ciężar stały konstrukcji składa się ciężar własny konstrukcji oraz ciężar tzw. wyposażenia (nawierzchni, barier, balustrad, urządzeń dylatacyjnych, słupów oświe­tleniowych itp.). Do ciężarów stałych zalicza się również ciężar ur...

Dźwigary główne obciążenia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1449

Dźwigary główne Zasadniczym obciążeniem dźwigarów głównych są ciężary stałe pochodzące przede wszystkim od ciężaru własnego, ciężaru pomostu i ciężaru wyposażenia (izolacji, nawierzchni, urządzeń bezpieczeństwa ruchu itp.) oraz obciążenia zmienne, zależne od rodzaju ruchu na który obiekt jest przew...

Dane o charakterze cieku i dane hydrologiczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 847

Dane o charakterze cieku i dane hydrologiczne W przypadku obiektu nad ciekami, obliczenie niezbędnego światła mostu, a także ustalenie oddziaływania cieku na obiekt, musi poprzedzać wiele wstępnych badań i analiz, których celem jest ustalenie informacji na temat: - geometrii przekroju poprzecznego...

Dokumentacja badań geotechnicznych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

Dokumentacja badań geotechnicznych Dokumentacja badań geotechnicznych jest znacznie uproszczona w stosunku do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Składa się również z części opisowej i rysunkowej [16]: Cześć opisowa powinna zawierać następujące elementy: - informacje ogólne: inwestor, projek...

Dokumentacja geologiczno-inżynierska - wykład - część tekstowa i grafi...

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 546

Dokumentacja geologiczno inżynierska Dokumentacja geologiczno inżynierska (pełna) składa się z części tekstowej i graficznej. Cześć tekstowa powinna zawierać [16]: - informacje ogólne obejmujące nazwę organu zatwierdzającego projekt, numer i datę decyzji, - dane z zatwierdzonego projektu prac, a ...

Drewno i stopy aluminium - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 735

Drewno i stopy aluminium Drewno Drewno oprócz takich zalet jak dostępność, mała gęstość czy łatwość obróbki ma jednak wiele wad, szczególnie niekorzystne są: - mała trwałość (podatność na korozję biologiczną) w zmiennych warunkach at­mosferycznych, - zmienność właściwości mechanicznych wywołana ...

Elementy mostu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1631

Elementy mostu Oświetlenie Oświetlenie obiektów powinno być dostosowane do rodzaju oświetlenia na dojeź­dzie lub dojściu do obiektu. Urządzenia oświetlenia można mocować do elementów konstrukcji, balustrad lub do masztów latarń. Urządzenia ośw...

Elementy składowe modelowania i zasady tworzenia modeli - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 588

Elementy składowe modelowania i zasady tworzenia modeli Wprowadzenie Modelowanie polega na uproszczonym odwzorowywaniu rzeczywistego elementu lub fragmentu naszego otoczenia. Przed przystąpieniem do wyznaczania sił wewnętrz­nych zachodzi zawsze konieczność opracowania modelu obliczeniowego konstru...

Elementy składowe obiektów mostowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 1330
Wyświetleń: 4515

Elementy składowe obiektów mostowych 2 Rozpiętość przęsła w świetle (światło poziome przęsła) - rozpiętość mierzo­na wzdłuż osi przęsła pomiędzy dworna miarodajnymi punktami podpór; punkty te mogą być wyznaczone np. przez wielką miarodajną wodę (światło mostów nad cie­kami) czy pomiędzy najdalej wy...

Elementy składowe obiektów mostowych - wykład - Przepust

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 910
Wyświetleń: 5481

Elementy składowe obiektów mostowych Podstawowe definicje Obiekt mostowy - budowla komunikacyjna, której zadaniem jest przeprowadzenie trasy komunikacyjnej nad przeszkodą lub zastąpienie nasypu. W ujęciu potocznym każda taka konstrukcja nosi nazwę mostu. Most - obiekt inżynierski służący do prz...