Elementy składowe modelowania i zasady tworzenia modeli - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy składowe modelowania i zasady tworzenia modeli - wykład - strona 1 Elementy składowe modelowania i zasady tworzenia modeli - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Elementy składowe modelowania i zasady tworzenia modeli
Wprowadzenie
Modelowanie polega na uproszczonym odwzorowywaniu rzeczywistego elementu lub fragmentu naszego otoczenia. Przed przystąpieniem do wyznaczania sił wewnętrz­nych zachodzi zawsze konieczność opracowania modelu obliczeniowego konstruk­cji i to niezależnie od wyboru sposobu analizy konstrukcji (elementarnej czy zawan­sowanej techniki obliczeniowej lub metod numerycznych). Sposób modelowania zależy w dużym stopniu od przewidywanej metody rozwiązania zadania. Inaczej modeluje się konstrukcję przewidując stosowanie metod analitycznych, a inaczej -metod numerycznych. Zanim jednak zostanie stworzony model obliczeniowy, za­chodzi na ogół konieczność poprzedzenia go procesem modelowania fizycznego. Postępuje się tak z reguły wtedy, gdy układ rzeczywisty jest na tyle skomplikowany, że trudno przeprowadzić proces modelowania nadający się do bezpośredniego wy­korzystania w obliczeniach numerycznych. Istnieją jednak układy, dla których nie ma potrzeby tworzenia odrębnego modelu fizycznego, gdyż model dyskretny moż­na utworzyć bezpośrednio z układu rzeczywistego.
Ogólny proces tworzenia modelu obliczeniowego musi poprzedzać modelo­wanie geometrii, materiału i obciążeń. Na ich podstawie można opracować model obliczeniowy konstrukcji - analityczny bądź numeryczny, będący podstawą do ana­lizy konstrukcji (statycznej, dynamicznej). W opracowywaniu modelu numeryczne­go niebagatelną rolę odgrywa sposób podziału konstrukcji na elementy skończone (sposób dyskrętyzacji) oraz przyjęty typ elementów skończonych. Zasady tworze­nia modeli obliczeniowych (w tym podziału na elementy) oraz ustalania ich sztyw­ności zależą od rodzaju konstrukcji, jej kształtu i materiału z jakiego jest wykonana. Ogólny schemat procesu modelowania i analizy numerycznej konstrukcji pokazano na rysunku 8.1.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz