Elementy mostu - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1841
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy mostu - wykład - strona 1 Elementy mostu - wykład - strona 2 Elementy mostu - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Elementy mostu
Oświetlenie
Oświetlenie obiektów powinno być dostosowane do rodzaju oświetlenia na dojeź­dzie lub dojściu do obiektu. Urządzenia oświetlenia można mocować do elementów konstrukcji, balustrad lub do masztów latarń. Urządzenia oświetlenia należy moco­wać do masztów latarń w pasie balustrad lub poza balustradą na poszerzeniach lub bocznych płaszczyznach gzymsu. Kable zasilające latarnie w energię elektryczną powinny być umieszczone w rurach ochronnych, osadzonych w konstrukcji lub pod­wieszonych do niej.
Ekrany przeciwhałasowe
Na obiektach inżynierskich usytuowanych w pobliżu budynków mieszkalnych i uży­teczności publicznej, w których ruch drogowy powoduje przekroczenie dopuszczal­nego poziomu hałasu montuje się specjalne osłony, zwane ekranami przeciwhałaso­wymi. Zadaniem ich jest pochłanianie i odbijanie dźwięku w takim zakresie, by we wspomnianych obiektach nie był przekroczony dopuszczalny próg hałasu. Powinny być wykonywane z lekkiego i trudnopalnego materiału, jednocześnie dobrze tłu­miącego hałas. Ich konstrukcja powinna być taka, by skutecznie ochronić przed ha­łasem i nie utrudniała dostępu światła do budynków usytuowanych przy obiekcie oraz umożliwiała odprowadzanie spalin.
Osłony zabezpieczające przed porażeniem prądem sieci trakcyjnych
Obiekty usytuowane nad liniami kolejowymi lub tramwajowymi muszą być wypo­sażone w osłony zabezpieczające przed porażeniem prądem elektrycznym z sieci jezdnej użytkowników wiaduktu, a także urządzenia zabezpieczające przed zetknię­ciem elementów sieci jezdnej z elementami przęsła oraz pojawieniem się napięcia elektrycznego na konstrukcji (rys. 5.38). Osłony powinny być ustawione przy balu­stradzie lub barierze znajdującej się na skraju obiektu, na takich odcinkach, aby pionowa krawędź osłony znajdowała się w odległości nie mniejszej niż 2,0 m od elementów sieci znajdującej się pod napięciem.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz