Metody odzysku energii w układach wentylacyjnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody odzysku energii w układach wentylacyjnych - strona 1

Fragment notatki:

Metody odzysku energii w układach wentylacyjnych.
Stosuje się następujące metody odzysku energii w wentylacji i klimatyzacji:
- Recyrkulacja powietrza - najprostsza metoda odzysku, polega na zawracaniu części
powietrza wywiewanego i mieszaniu go z powietrzem świeżym oraz wspólnej
obróbce przed nawiewaniem do pomieszczenia. Układ może być stosowany tylko w
pomieszczeniach, gdzie powietrze nie zawiera gazowych zanieczyszczeń
zapachowych i toksycznych oraz pod warunkiem doprowadzenia do pomieszczenia
minimum 10% powietrza świeżego. Z punktu widzenia jakości powietrza recyrkulacja
powietrza jest najgorszym ze stosowanych powszechnie sposobów odzyskiwania
ciepła. Zanieczyszczenia powstałe w pomieszczeniu przez długi czas krążą w
instalacji pogarszając jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń.
- Rekuperacja - metoda odzysku polegająca na wykorzystywaniu ciepła jawnego z
powietrza wywiewanego do podgrzewania zimą lub ochładzanie latem powietrza
zewnętrznego w wymienniku (rekuperatorze), gdzie przepływające strumienie
powietrza oddzielone są przegrodą. Stosowane są rekuperatory płytowe z
bezpośrednią wymianą ciepła, z czynnikiem pośredniczącym (np. glikolem lub jego
wodnym roztworem) lub wymiennik z rurek cieplnych (tzw. ciepłowody).
Wymienniki nadają się do rekuperacji ciepła z powietrza wywiewanego zawierającego
różne zanieczyszczenia. W układach rekuperacji stosować można również pompę
ciepła. Jest to układ dwóch wymienników włączonych w konwencjonalny
sprężarkowy obieg chłodniczy. Stosowanie pomp ciepła do odzyskiwania ciepła jest
celowe w przypadku instalacji o dużej ilości ciepła i jednocześnie braku możliwości
lub celowości stosowania recyrkulacji powietrza (np. pomieszczenia o dużej
wilgotności lub kryte baseny).
- Regeneracja - metoda odzysku polegająca na wymianie ciepła jawnego lub ciepła
jawnego i wilgoci w wymienniku wskutek naprzemiennego przepływu strumieni
powietrza wywiewanego i zewnętrznego przez masę o dużych zdolnościach
akumulacyjnych. W układach wentylacji stosowane są regeneratory z ruchomą masą
akumulacyjną. Wymienniki obrotowe nie spełniają wymagań aseptyki, gdyż istnieje
możliwość rozmnażania bakterii na powierzchni wirnika oraz bezpośredniego
przedostawania się przez komorę wirnika powietrza wywiewanego do powietrza
nawiewanego. Stosowane są również komorowe rekuperatory ciepła - komora
wykonana z materiału o znacznej pojemności cieplnej przedzielona przepustnicą


(…)

…,
na podstawie danych dotyczących sprawności urządzenia odzysku oraz na podstawie wartości
temperatury lub entalpii powietrza zewnętrznego dla danej miejscowości. Oszczędności
zależą od rocznej ilości godzin pracy

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz