Wentylacja i klimatyzacja

note /search

Co to jest klimat- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1267

Co to jest klimat? Przez pojecie „klimat” rozumiemy przeciętny stan atmosferyczny, typowy dla danego regionu w poszczególnych sezonach i porach roku. W takim ujęciu klimat charakteryzuje się na podstawie wieloletnich danych obserwacyjnych ze

Inicjatywy międzynarodowe- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

Inicjatywy międzynarodowe W latach dziewięćdziesiątych społeczność międzynarodowa podjęła dwie próby ograniczenia emisji gazów do atmosfery. W czerwcu 1990 roku podpisano protokół montrealski, w którym państwa- sygnatariusze zob...

Najnowsze odkrycia dotyczące klimatu- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847

Najnowsze odkrycia dotyczące klimatu i prognozy na najbliższą przyszłość: Rok 1998 był najcieplejszy w naszym stuleciu! Statystyki wskazują, że do rekordowych pod tym względem należą całe lata dziewięćdziesiąte. Chodzi tu oczywiście o średnią roczną temperaturę globu. Pyły w powietrzu silnie wpły...

Przeszłość i teraźniejszość- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 14
Wyświetleń: 917

Przeszłość i teraźniejszość Klimat na świecie ciągle się zmienia. Zmieniał się okresowo, często w sposób zasadniczy, przez cały czas istnienia naszej planety i to zarówno przed, jak i po pojawieniu się na niej człowieka. Zmiany te wahały się od nieznacznych fluktuacji, odnotowanych w okresie, gdy p...

Reagowanie, adaptacja i łagodzenie skutków- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 0
Wyświetleń: 875

Reagowanie, adaptacja i łagodzenie skutków. Jeśli, jak sugeruje Międzynarodowy Zespól ds. Zmian Klimatu, pogłębienie się efektu cieplarnianego spowoduje ocieplenie w pierwszym stuleciu tego tysiąclecia, to w tej sytuacji, zdaniem IPCC, ...

Wpływ klimatu na miasto- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1211

Wplyw klimatu na miasto, wpływ miasta na klimat. Osiedla i budynki tworzą „zabudowane” środowisko człowieka. Klimat z jednej strony a osiedle (lub miasto jako najważniejsza forma osiedla) i budowle z drugiej wywierają na siebie wzajemne oddziaływanie o przeciwnych kierunkach. W każdym z obu kierunk...

Bilans ciepła w pomieszczeniu w okresie ciepłym - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 91
Wyświetleń: 966

Bilans ciepła w pom w okr ciepłym. Qzjoc = Qpp - Qpn + Ql + Qt + Qośw[W] Qpp - zyski ciepła od przegród przeżroczystych [W] Qpp = Qp + QRM[W] Qp- zyski ciepła przez przenikanie [W] Qp = Uo * Ao * (tzoc - tpoc) [W] QRM - zyski ciepła przez promieniowanie [W] QRM = [A1 ∗ Ic ∗ a + (A-A1)∗ Ir]∗ b [W...

Bakterie w klimatyzacji - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

BAKTERIE W KLIMATYZACJI Występowanie i metody zwalczania bakterii Legionella w instalacjach wentylacji i klimatyzacji 1. Wstęp W instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych istnieją sprzyjające warunki do rozwoju chorobotwórczych bakterii Legionella, które mogą powodować chorobę zakaźną, legion...

Bilans opłacalności zużycia gazu do podgrzewania - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

Bilans opłacalności zużycia gazu do podgrzewania c.w.u. 1. Dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. Średnie dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. określa wzór: d qśr = Uqu ρ [kg/dobę] gdzie: U – liczba osób korzystających z instalacji qu – średnie dobowe jednostkowe zapotrzebowanie dla osoby ρ – dla te...