Sieci i instalacje sanitarne

note /search

Grzejniki płytowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1295

Grzejniki płytowe - składają się z dwóch płyt stalowych, którym kształty nadano przez wytłaczanie. Ich złożenie i zgrzewanie powoduje powstanie kanałów, przez które prze­pływa woda. Po przy...

Rodzaje i charakterystyka systemów wodociągowych stosowanych w warunk...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 700

Rodzaje i charakterystyka systemów wodociągowych stosowanych w warunkach wiejskich. Kryterium klasyfikacji systemów wodociągowych wiejskich jest ich zasięg. Można wyróżnić systemy - lokalne, centralne, grupowe, okręgowe. Lokalne czyli zasilają jedną miejscowość lub jej część. Centralne - zlokalizow...

Budowa i zasada działania klimatyzatora - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 924

Budowa i zasada działania klimatyzatora Klimatyzator działa tak, jak domowa lodówka. Składa się z sześciu podstawowych elementów: dwóch wymienników ciepła, czyli parownika i skraplacza, sprężarki i zaworu rozprężnego oraz dwóch wentylator...

Charakterystyczne elementy kotła wysokoparametrowego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 756

Charakterystyczne elementy kotła wysokoparametrowego pojemnościowego płomienicowo - płomieniówkowego i wodnorurkowego Konstrukcje kotłów płomienicowo - płomieniówkowego - mają obszerną komorę paleniskowa (płomienicę) w pełni chłodzoną wodą. Kotły te poza płomienicą zawierają dwie lub trzy grupy cią...

Ciepłownictwo - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 861

Ciepłownictwo, informacje podstawowe. Dział techn. zajmujący się wytwarzaniem, przesyłaniem oraz wykorzystaniem ciepła. Układy ciepłownicze składają się z: źródło ciepła (wytwarzana jest moc cieplna np. kotłowia, ciepłownia, elektrociepłownia),...

Dobieranie nagrzewnic - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

Dobieranie nagrzewnic Gdy znana jest moc cieplna nagrzewnicy oraz parametry czynnika grzewczego, można dobrać odpowiedni wymiennik. Przy dobieraniu nagrzewnicy ważne jest przyjęcie prędkości przepływu powietrza i wody w rurkach. Obie te wielko...

Dobór grzejników - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 791

Dobór grzejników - polega na okre­śleniu powierzchni wymiany ciepła w odniesieniu do parametrów czynni­ka grzejnego i wymaganej tempe­ratury w pomieszczeniu. Podstawą doboru jest bilans cieplny wykonany dla poszczególnych pomieszczeń (PN-B-0...

Grzejniki członowe - charakterystyka i opis.

 • Politechnika Warszawska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1981

GRZEJNIKI CZŁONOWE Grzejniki ze względu na budowę można podzielić na członowe, płyto­we, konwektorowe i rurowe. Grzejniki członowe składają się z jednakowych elementów (członów) łączonych najczęściej za pomocą złą­czek gwintowanych umożliwiający...

Grzejniki w wodnych instalacjach CO - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 455

GRZEJNIKI W WODNYCH INSTALACJACH C.O. Grzejnik jest końcowym elementem instalacji centralnego ogrzewania; jego za­daniem jest przekazywanie ciepła ze źródła do pomieszczenia, w którym się znajduje. W obecnie stosowanych systemach ogrzewania po­mieszczeń czynnikiem grzejnym jest najczęściej woda i z...