Rodzaje i charakterystyka systemów wodociągowych stosowanych w warunkach wiejskich-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje i charakterystyka systemów wodociągowych stosowanych  w warunkach wiejskich-opracowanie - strona 1 Rodzaje i charakterystyka systemów wodociągowych stosowanych  w warunkach wiejskich-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Rodzaje i charakterystyka systemów wodociągowych stosowanych w warunkach wiejskich.
Kryterium klasyfikacji systemów wodociągowych wiejskich jest ich zasięg. Można wyróżnić systemy - lokalne, centralne, grupowe, okręgowe. Lokalne czyli zasilają jedną miejscowość lub jej część. Centralne - zlokalizowane w jednej miejscowość oraz zasilające sąsiednie miejscowości. Grupowe zasilają w wodę kilka miejscowości jednakże mogą być połączone z ujęciami w innych miejscowościach. Okręgowy zasilający miasto oraz pobliskie miejscowości. Kolejnym kryterium jest struktura hydrauliczna. Rozróżniamy grawitacyjny , pompowy lub mieszany. Z jednym lub wieloma źródłami zasilania, jedno lub wielo strefowe. Systemy wiejskie budowane są jako rozdzielcze ponieważ są to bardzo duże długości rurociągów z powodu dużej odległości pomiędzy poszczególnymi domostwami i niema możliwości budowania sieci jako pierścieniowej. Ciężko jest w takich sieciach zachować odpowiednie warunki bakteriologiczne z powodu małych rozbiorów wody i dużych odległości. Powodowane to jest mała prędkością przepływu co w konsekwencji powoduje że woda „gnije”
Bilans zapotrzebowania na wodę wiejskiej jednostki osadniczej,
W bilansie uwzględnia się ilości wody na cele bytowo-gospodarcze, hodowlane, utrzymanie pojazdów mechanicznych, potrzeby usług, podlewania ogródków, a także potrzeby własne wodociągu i cele przeciwpożarowe. Czyli ilość mieszkańców razy średnie jednostkowe zapotrzebowanie na wodę lub jaki inwentarz razy zapotrzebowanie itd. Na dej podstawie określana jest ilość wymaganej wody.
Wynikiem bilansu są określone średnie dobowe, maksymalne dobowe oraz maksymalne godzinowe i maksymalne sekundowe zapotrzebowania na wodę. Charakterystyka systemów kanalizacyjnych stosowanych w warunkach wiejskich.
Sieci kanalizacyjne w systemach wiejskich najczęściej budowane są jako układy pompowe. Budowanie sieci grawitacyjnej z powodu małego zagęszczenia użytkowników oraz dużych odległości powoduje zagłębianie się sieci i wzrost kosztów budowy takiej sieci. W związku z tym bardziej ekonomiczne jest budowanie kanalizacji w systemach ciśnieniowych.
Kanalizacja podciśnieniowa działa na zasadzie wymuszenia przepływu ścieków w przewodach dzięki odpowiedniemu podciśnieniu . Układ przewodów próżniowych powoduje , że ścieki płyną do specjalnego zbiornika próżniowego z którego płyną systemem grawitacyjnym lub ciśnieniowym do oczyszczalni. Nie nadaje się on jednak do transportu ścieków na duże odległości.
Kanalizacja ciśnieniowa w tym układzie ścieki transportowane są pod ciśnieniem wytwarzanym przez pompy. Ścieki spływają grawitacyjnie z instalacji domowej do zbiornika w którym umieszczona jest pompa. Następnie zostają przetłoczone do rurociągu ciśnieniowego lub studzienki kanalizacji grawitacyjnej. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz