Możliwości zwiększenia niezawodności działania systemu wodociągowego-opracowanie - Ujęcia wody

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Możliwości zwiększenia niezawodności działania systemu wodociągowego-opracowanie - Ujęcia wody - strona 1 Możliwości zwiększenia niezawodności działania systemu wodociągowego-opracowanie - Ujęcia wody - strona 2 Możliwości zwiększenia niezawodności działania systemu wodociągowego-opracowanie - Ujęcia wody - strona 3

Fragment notatki:

Możliwości zwiększenia niezawodności działania systemu wodociągowego.
Ujęcia wody -Sprawność działania ujęcia wody w dużej mierze zależy od źródła wody np. nieprzewidziane zmniejszenie zasobów wody lub obniżenie poziomu wody może spowodować niemożność poboru wody ze źródła . Aby zwiększyć poboru wody ze źródła należy : - przewidywać (już na etapie projektowania ujęcia) odpowiednio duży margines pomiędzy minimalną wydajnością źródła i maksymalnym zapotrzebowaniem wody dla wodociągu nie można stwierdzić że źródło wody ma wystarczającą wydajność gdy jego minimalna wydajność jest większa jest większa od maksymalnego zapotrzebowania na wodę (im ta różnica jest większa tym mniejszy jest negatywny wpływ na prace ujęcia nieprzewidzianych zmian poziomu wody w źródle )
- wodę do wodociągu pobierać w kilku niezależnych źródeł np. z ujęcia wód podziemnych i ujecia wód powierzchniowych.
2) Niezawodność działania ujęcia zależna jest od sprawnego działania urządzeń budujących to ujęcie:
- w przypadku ujeć wód powierzchniowych wszystkie urządzenia tworzące ciągi technologiczne (czerpnie, komory, kanały) powinny być dublowane.
- w przypadku ujęć wód podziemnych wymaga się budowę rezerwowych studni głębinowych w ilości zapewniającej pokrycie 10-15% wydajności ujęcia
Stacje uzdatniania wody:
Możliwość zapewnienia niezawodnego działania stacji uzdatniania wody sa następujące:
Rezerwowanie urządzeń
Rezerwowanie wydajności urządzeń poprzez zapewnienie zapasu wydajności w każdym jednostkowym procesie uzdatniania . W praktyce oznacza to projektowanie urządzeń na wydajność od ich maksymalnej tzn. że na co dzień nie jest wykorzystywana całkowita wydajność urządzenia ze względu na awarię, drugie urządzenie tego samego typu może pracować przy podwyższonych parametrach hydraulicznych zapewnic uzdatnianie wymaganej ilości wody.
Dodatkowe łączenie urządzeń występujących w różnych ciągach technologicznych
Zasilanie stacji wodociągowej z dwóch niezależnych źródeł energii (rezerwowym źródłem energii jest z zasady generator spalinowy który zapewnia dostawę energii w czasie wyłączenia głównego źródła energii)
Ważne znaczenie dla niezawodnego działania stacji uzdatniania wody i jednocześnie dla całego systemu wodociągowego ma zapewnienie zapasowej pojemności w zbiornikach wody czystej na stacji uzdatniania wody. Chodzi o możliwość zgromadzenia w zbiornikach takiej ilości wody która pokryje pobór wody ze zbiornika do wodociągu w czasie awarii stacji uzdatniania (tzw. Pojemność awaryjna zbiornika)
Zbiorniki wodociągowe są ważnym elementem systemu wodociągowego. Gromadząc w zbiorniku wodę można uzyskać odpowiednią rezerwę, a tym samym zwiększyć pewność dostaw wody w przypadku wystąpienia awarii w wodociągu. W celu zapewnienia sprawności działania zbiorników wodociągowych projektuje się i wykonuje rezerwowe komory i podstawowe wyposażenie (rurociągi zbiornika)

(…)

… w ilości zapewniającej pokrycie 10-15% wydajności ujęcia
Stacje uzdatniania wody:
Możliwość zapewnienia niezawodnego działania stacji uzdatniania wody sa następujące:
Rezerwowanie urządzeń
Rezerwowanie wydajności urządzeń poprzez zapewnienie zapasu wydajności w każdym jednostkowym procesie uzdatniania . W praktyce oznacza to projektowanie urządzeń na wydajność od ich maksymalnej tzn. że na co dzień…
… który zapewnia dostawę energii w czasie wyłączenia głównego źródła energii)
Ważne znaczenie dla niezawodnego działania stacji uzdatniania wody i jednocześnie dla całego systemu wodociągowego ma zapewnienie zapasowej pojemności w zbiornikach wody czystej na stacji uzdatniania wody. Chodzi o możliwość zgromadzenia w zbiornikach takiej ilości wody która pokryje pobór wody ze zbiornika do wodociągu w czasie awarii…
… wodociągowe
W celu zwiększenia niezawodności działania sieci wodociągowych zaleca się :
1) Projektowanie sieci pierścieniowej co umożliwia dostawę wody do odbiorcy inna trasą w przypadku wyłączenia odcinka sieci spowodowanego awarią
2) Redukowanie zbędnych nadwyżek ciśnienia w sieci (zbyt wysokie ciśnienie w sieci zwiększa jej awaryjność)
3) Stosowanie przewodów wykonanych z materiałów o odpowiednich…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz