Dobór grzejników - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dobór grzejników - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

Dobór grzejników - polega na okre­śleniu powierzchni wymiany ciepła w odniesieniu do parametrów czynni­ka grzejnego i wymaganej tempe­ratury w pomieszczeniu. Podstawą doboru jest bilans cieplny wykonany dla poszczególnych pomieszczeń (PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3).
Moc cieplna grzejnika
Q = A k T
gdzie:
Q - moc cieplna grzejnika [W];
A - powierzchnia wymiany ciepła grzejnika [m2];
k - współczynnik przenikania cie­pła [W/m2K];
T - różnica temperatury pomiędzy średnią temperaturą wody w grzejniku i temperaturą w po­mieszczeniu [°C]. Przyjmuje się średnią arytmetyczną różnicę temperatur [(tz + tP)/2 - ti], co jest oczywiście uproszczeniem i przy większych różnicach temperatur należy obliczać średnią logarytmiczną różnicę temperatur.
Producenci grzejników mają obo­wiązek podać dane umożliwiające określenie współczynnika przenika­nia ciepła. Dla wygody projektantów zestawiają oni w tabele moce grzejni­ków dla określonej temperatury (czynnika grzejnego oraz temperatu­ry w pomieszczeniu). Ze względu na dowolność projektowania układów ogrzewania z różną temperaturą czynnika grzejnego tabele zawierają najczęściej jeden (90/70/20°C) lub kil­ka podstawowych zestawów wydajności grzejników. W razie potrzeby wydajności grzej­ników dla innych temperatury moż­na uzyskać stosując odpowiednie współczynniki korekcyjne.
Dobierając grzejniki należy pamiętać, że na ich wielkość ma wpływ m.in. miejsce usytuowania (pod oknem lub nie), osłonięcie (obudowa) czy sposób podłączenia (zasilanie góra, dół). Uwzględnić też należy schłodzenie czynnika grzewczego w przewodach pomiędzy źródłem ciepła a grzejnikiem. Podane wyżej wzory dotyczy grzejników konwekcyjnych czyli oddających większość ciepła drogą konwekcji, zatem dla danego typu i wielkości grzejnika k = C ΔTm , gdzie C jest stałą dla danego typu i wielkości grzejnika a m jest wykładnikiem dla konwekcji swobodnej (0,25 - 0,4); i w efekcie Q = A C ΔT1+m.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz