projekt z wentylacji dla 5 osób w pomieszczeniu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
projekt z wentylacji dla 5 osób w pomieszczeniu - strona 1 projekt z wentylacji dla 5 osób w pomieszczeniu - strona 2 projekt z wentylacji dla 5 osób w pomieszczeniu - strona 3

Fragment notatki:

Instytut Budownictwa Wrocław, marzec 2011r.
Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet
ĆWICZENIE nr 1 Z WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
I ŹRÓDŁA WEWNĘTRZNE:
Wprowadzenie teoretyczne.
Zyski ciepła i wolgoci od ludzi.
ΦSl= n*ρil*f [W], gdzie:
n- ilość osób w pomieszczeniu
ρil- strumień jednostkowy ciepła suchego, który zależy od temp. w pomieszczeniu i formy aktywności człowieka (dane odczytane z tabeli)
f- współczynnik jednoczesności przebywania osób (przyjmować 0,75-1,0)
Zyski wilgoci.
Wxl=n*Wjl*f [W], gdzie:
Wjl- jednostkowy strumień wilgoci zależy od temp. w pomieszczeniu i formy aktywności człowieka (dane odczytane z tabeli)
Zyski ciepła na drodze wilgotnej.
Φwl= Wx*iw (przy θ skóry) [W], gdzie:
iw- entalpia pary wodnej θ- temp. powierzchni skóry (przyjmować 30°-33°)
Zyski ciepła całkowitego.
Φcl= ΦSl+ Φwl [W]
Ilość ciepła utajonego przyjmowanego przez powietrze w pomieszczeniu.
Φul= Wx* iw (przy ti- temperatura, którą przyjęliśmy na początku dla okresu)
Zyski ciepła jawnego.
Φjl= Φcl - Φul [W]
Zyski chwilowe ciepła dla urządzeń elektrycznych.
Φm= (Pe*f1)*f2 [W], gdzie:
Pe- moc pobierana przez urządzenia
f1- współczynnik obciążenia urządzenia (0,7 - 0,9)
f2- współczynnik jednoiczesności pracy urządzeń (0,3 - 1,0)
Zyski chwilowe ciepła od oświetlenia żarowego lub fluorescencyjnego:
Rzeczywisty zysk ciepła w danej chwili przy włączonym oświetleniu:
Φoś= Pe*[β+(1-α-β)*S0WŁ]*f [W], gdzie:
Pe- zainstalowana moc oświetlenia określa z projektu wyposarzenia wnętrz lub orientacyjnie na podstawie wymaganej intensywności oświetlenia I [lx] dla danego typu oświetlenia
α- dla opraw niewentylowanych przyjmować 1,0
β- współczynnik wyrażający stosunek ciepła konwekcyjnego do całkowitej mocy zainstalowanej


(…)

…*K]
powietrza zewnętrznego
ti- temperatura powietrza wewnętrznego
Zyski chwilowe ciepła przez przegrody nieprzezroczyste (ściany). Φpn= Asc*Usc*Δtrl [W]
Obliczenie wentylacyjnego wielkości strumienia powietrza w okresie ciepłym: Utrzymanie temperatury na przyjętym poziomie.
qV = jzb - łączne zyski ciepła jawnego zbędnego
ρwent - gęstość powietrza wentylacyjnego
Cpp - ciepło właściwe powietrza suchego
tw-tn - różnica temperatur powietrza wywiewanego i nawiewanego
Utrzymanie entalpii powietrza wewnętrznego na poziomie wynikającym z przyjętej temperatury i wilgotności względnej.
qV = Czb - łączne zyski ciepła całkowitego zbędnego
ρwent - gęstość powietrza wentylacyjnego
iw-in - różnica entalpii powietrza wywiewanego i nawiewanego Utrzymanie zawartości wilgoci w powietrzu wewnętrznym na poziomie wynikającym z przyjętej temperatury i wilgotności względnej. qv = Wx - łączne zyski wilgoci w pomieszczeniu
ρwent - gęstość powietrza wentylacyjnego
xw-xn - różnica zawartości wilgoci w powietrzu wywiewanym i nawiewanym
Utrzymanie stężenia CO2 w powietrzu wewnętrznym na poziomie wynikającym z przyjętej jakości.
qV = ECO2 - łączna emisja CO2 w pomieszczeniu [m3/s]
cw-cN - różniąca stężenia CO2 w powietrzu…
…- współczynnik wyrażający stosunek ciepła konwekcyjnego do całkowitej mocy zainstalowanej
S0WŁ- współczynnik akumulacji zależy od pojemności cieplnej przegród budowlanych czasu działania oświetlenia i czasu jaki upłynął od chwili jego włączenia.
f- współczynnik jednoczesności działania punktów świetlnych (dla małych pomieszczeń przyjąć 1,0 a dla dużych 0,7 - 0,85)
Rzeczywisty zysk ciepła w danej chwili…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz