Zysk ciepła od ludzi i urządzeń elektrycznych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 420
Wyświetleń: 5110
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zysk ciepła od ludzi i urządzeń elektrycznych-opracowanie - strona 1 Zysk ciepła od ludzi i urządzeń elektrycznych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Zyski ciepła od ludzi Ciepło wydzielane przez człowieka składa się z ciepła wpływającego na wzrost temperatury  powietrza otaczającego (ciepło jawne), wymieniane z otoczeniem na drodze konwekcji i  promieniowania jak również ciepła parowania potu z powierzchni skóry i w wydychanym  powietrzu (ciepło utajone). TABELA 8.2.4,1/1 Ciepło i para wodna wydzielana przez człowieka Zyski ciepła (czasie) pochodzące od ludzi oblicza się równaniem  QL = φL * n *  C [W] C = J +w * r =  J +  U n – ilość ludzi; φL – współczynnik jednoczesności przebywania w pomieszczeniu; C – zyski ciepła całkowitego [W]; J – zyski ciepła wpływającego na wzrost temperatury (ciepło jawne) [W]; U – zyski ciepła utajonego [W]; w – ilość pary wodnej oddawana przez człowieka [kg/s]; r –ciepło parowania wody [2550 kJ/kg], przy temperaturze pokojowej. TABELA ZE WSPÓŁCZYNNIKIEM JEDNOCZESNOŚCI PRZEBYWANIA W  POMIESZCZENIU Bilans cieplny organizmu człowieka Ilość ciepła wytwarzanego w organizmie człowieka w wyniku przemian metabolicznych  przedstawiono w tabeli 8.5.4/1. TABELA ZYSKI CIEPŁA OD URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Obliczenie ilości ciepła wydzielanego skutkiem pracy urządzeń elektrycznych, a zwłaszcza od  urządzeń wyposażonych w silniki elektryczne których praca zostaje zamieniona na ciepło, wymaga  ustalenia: -stopnia wykorzystania urządzeń w przypadku gdy w pomieszczeniu znajduje się więcej niż jedno  urządzenie; -sprawności silnika; -czy silnik i czy napędzane przez niego urządzenie znajdują się w tym samym pomieszczeniu. W przypadku gdy urządzenie napędzane silnikiem znajduje się w tym samym pomieszczeniu Qprz = Qs +Qs’ Qprz – ciepło uzyskane z przemiany energii elektrycznej, gdy urządzenie i maszyna znajdują się w  tym samym pomieszczeniu Qprz = N/ η * φ1 * φ2 * φ3 * φ4 Ilość ciepła, jaka przejdzie od urządzenia do powietrza, gdy silnik znajduje się w innym  pomieszczeniu określa zależność  Qs = N * φ1 * φ2 * φ3 * φ4 W pomieszczeniu, w którym znajduje się silnik , bez urządzenia, ilość ciepła przekazaną do  powietrza określa zależność  Qs’ = N * (1/ η – 1) * φ1 * φ2 * φ3 * φ4 N – moc znamionowa urządzeń, [W]; η – sprawność urządzeń; (%); φ1 – współczynnik jednoczesności pracy maszyny, uwzględnia okoliczność, że nie wszystkie  zainstalowane maszyny pracują jednocześnie. Powodem tego mogą być np. kolejne remonty  maszyny lub konieczność stworzenia w danej kategorii… φ2 – współczynnik wykorzystania zainstalowanej mocy. Jest to stosunek mocy rzeczywiście  niezbędnej dla napędu maszyny do mocy znamionowej (zainstalowanej) fi2 = 0,7 – 0,95

(…)

… rzeczywiście
niezbędnej dla napędu maszyny do mocy znamionowej (zainstalowanej) fi2 = 0,7 – 0,95
φ3 – Współczynnik obciążenia. Jest to stosunek rzeczywistej, przeciętnie pobieranej mocy do mocy
maksymalnej. 0,25 – 1
φ4 – Współczynnik przyswajania ciepła przez powietrze. Zależy od wilgotności względnej
powietrze, kubatury pomieszczenia oraz od różnicy temperatur między powietrzem, a źródłem
ciepła. (0,8 – 1)
ZYSKI CIEPŁA OD OŚWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO
Moc cieplna, pobrana przez oświetlenie elektryczne, na drodze konwekcji i promieniowania,
całkowicie zostaje zamieniona na ciepło, które powoduje wzrost temperatury otaczającego
powietrza. Zysk ciepła można określić z zależności:
= N * φ1 * φA; [W]
N – moc zainstalowana w oświetleniu – w przypadku świetlówek ze względu na straty w dławiku
moc ta jest większa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz