Ogrzewnictwo

LABORATORIUM Charakterystyka wentylatora sprawozdanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • mgr inż. Rafał Łuczak
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 8764

LABORATORIUM sprawozdanie do ćwiczenia numer 4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja– laboratorium Skład zespołu:Wydział Inżynieria Data Data oddania Górnictwa i Środowiska wykonania poprawy: GeoinżynieriiRok 2 ćwiczenia:Grupa 2/1 4.04.2011Temat : Wyzn...

Materiały do zaliczenia - Czas pracy

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Zaborowska
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1316

Wartość normatywna dla budynków mieszkalnych Jednostka zapotrzebowania na cwu: G=110 dm2/(dxj.n) dla mieszkań wyposażonych w natryski G= 130 dm2/(dxj.n) dla mieszkań wyposażonych w natryski Czas pracy(użytkowania) instalacji w ciągu doby: τ= 18 h/d (od 6 do 24) Współczynnik nierównomierności godz...

Ogrzewnictwo wentylacja i klimatyzacja-pytania

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Zaborowska
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1078

Rząd 1 1) Wyznaczyć moc cieplną wymiennika ciepła gdy powierzchnia ogrzewana to 5m2, średnia logarytmiczna różnicy temperatur 20^C zaś współczynnik przenikania U=2000 W/m2*K 2) Zdefiniować i wyznaczyć autorytet zewnętrzny

Regulatory bezpośredniego działania

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Zaborowska
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1197

REGULATORY BEZPOSREDNIEGO DZIAŁANIA Regulator temperatury - Funkcja kontrolna i ograniczenie maksymalnej temp. czynnika po stronie odbiornika. Konstrukcja: zawór regulacyjny, element termostatyczny, nastawnik temp. kapilara. Regulatory przepływu temperatury - Funkcja: zmiana

Węzły ciepła

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Zaborowska
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1260

Warunki techniczne: - montażu i odbioru urządzeń do regulacji i pomiaru zużycia ciepła w budynkach; polska korporacja techniki sanitarnej, grzewczej, gazowe i klimatyzacji - zabezpieczenie wody przed wtórnymi zanieczyszczeniami - wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, ciepłowniczych, ogrze...

Projekt instalacji centralnego ogrzewanai dla budynku wielorodzinnego

 • Politechnika Gdańska
 • dr Roman Ostojski
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1281

Projekt instalacji centralnego ogrzewania dla  budynku wielorodzinnego. Spis treści: 1.0 Opis techniczny 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Cel i zakres opracowania 1.3 Opis budynku i lokalizacja 1.4 Opis instalacji centralnego ogrzewania 1.5 Techniczny odbiór instalacji 2.0 Obliczenia 2.1 Całkowite obci...

Projekt instalacji centralnego ogrzewania dla budynku wielorodzinnego

 • Politechnika Gdańska
 • dr Roman Ostojski
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1554

                Projekt instalacji centralnego  ogrzewania dla budynku  wielorodzinnego.    WERSJA POPRAWIONA  1.  Opis syntetyczny.  Zamieszczony w wersji poprawionej w pkt. 1.5.   2.  Obliczenia hydrauliczne- brak informacji o wysokości dławienia dla poszczególnych  obiegów i brak obliczeń ciśnie...

Moc podgrzewacza pojemnościowego

 • Politechnika Gdańska
 • dr Roman Ostojski
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1281

Moc podgrzewacza pojemno ś ciowego    Ponieważ objętość zasobnika zapewnia częściową akumulację, moc układu (w tym przypadku podgrzewacza)  przygotowania c.w.u. należy obliczyć z uwzględnieniem współczynnika redukcji dług zależności:      gdzie:  n  — sprawność układu c.w.u.,   — współczynnik reduk...

Wentylacja i klimatyzacja-materiały na zaliczenie

 • Politechnika Gdańska
 • dr Roman Ostojski
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1169

Zabezpieczenie inst. wodnych systemu   otwartego- osprzęt:  termometr na przewodzie zasilającym  lub w najwyższym punkcie kotła (każdego kotła); termometr na rozdzielaczu wody zasilającej oraz  powrotnej przy 2 lub więcej źródeł ciepła; hydrometr na rurze sygnalizacyjnej; kurek ze złączką do  węża ...

Ogrzewanie grawitacyjne

 • Politechnika Gdańska
 • dr Roman Ostojski
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1813

OGRZEWANIE GRAWITACYJNE,  jego siłą sprawczą wprawiającą w ruch  wodę jest ciśnienie grawitacyjne, spowodowane różnicą gęstości wody o  różnej temperaturze, wypełniającej część opadową i znośną każdego z  obiegów. W miarę wzrostu temp.wody (od 4st.C) maleje jej gęstość. Woda  podgrzewana zmniejsza ...