Ogrzewnictwo

note /search

LABORATORIUM Charakterystyka wentylatora sprawozdanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 1281
Wyświetleń: 9163

LABORATORIUM sprawozdanie do ćwiczenia numer 4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja– laboratorium Skład zespołu:Wydział Inżynieria Data Data oddania Górnictwa i Środowiska wykonania poprawy: GeoinżynieriiRok 2 ćwiczenia:Grupa 2/1 4.04.2011Temat : Wyzn...

Materiały do zaliczenia - Czas pracy

 • Politechnika Gdańska
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1463

Wartość normatywna dla budynków mieszkalnych Jednostka zapotrzebowania na cwu: G=110 dm2/(dxj.n) dla mieszkań wyposażonych w natryski G= 130 dm2/(dxj.n) dla mieszkań wyposażonych w natryski Czas pracy(użytkowania) instalacji w ciągu doby: τ= 18 h/d (od 6 do 24) Współczynnik nierównomierności godz...

Ogrzewnictwo wentylacja i klimatyzacja-pytania

 • Politechnika Gdańska
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1218

Rząd 1 1) Wyznaczyć moc cieplną wymiennika ciepła gdy powierzchnia ogrzewana to 5m2, średnia logarytmiczna różnicy temperatur 20^C zaś współczynnik przenikania U=2000 W/m2*K 2) Zdefiniować i wyznaczyć autorytet zewnętrzny

Regulatory bezpośredniego działania

 • Politechnika Gdańska
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1316

REGULATORY BEZPOSREDNIEGO DZIAŁANIA Regulator temperatury - Funkcja kontrolna i ograniczenie maksymalnej temp. czynnika po stronie odbiornika. Konstrukcja: zawór regulacyjny, element termostatyczny, nastawnik temp. kapilara. Regulatory przepływu temperatury - Funkcja: zmiana

Węzły ciepła

 • Politechnika Gdańska
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1519

Warunki techniczne: - montażu i odbioru urządzeń do regulacji i pomiaru zużycia ciepła w budynkach; polska korporacja techniki sanitarnej, grzewczej, gazowe i klimatyzacji - zabezpieczenie wody przed wtórnymi zanieczyszczeniami - wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, ciepłowniczych, ogrze...

Projekt instalacji centralnego ogrzewanai dla budynku wielorodzinnego

 • Politechnika Gdańska
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1477

Projekt instalacji centralnego ogrzewania dla  budynku wielorodzinnego. Spis treści: 1.0 Opis techniczny 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Cel i zakres opracowania 1.3 Opis budynku i lokalizacja 1.4 Opis instalacji centralnego ogrzewania 1.5 Techniczny odbiór instalacji 2.0 Obliczenia 2.1 Całkowite obci...

Projekt instalacji centralnego ogrzewania dla budynku wielorodzinnego

 • Politechnika Gdańska
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1750

                Projekt instalacji centralnego  ogrzewania dla budynku  wielorodzinnego.    WERSJA POPRAWIONA  1.  Opis syntetyczny.  Zamieszczony w wersji poprawionej w pkt. 1.5.   2.  Obliczenia hydrauliczne- brak informacji o wysokości dławienia dla poszczególnych  obiegów i brak obliczeń ciśnie...

Moc podgrzewacza pojemnościowego

 • Politechnika Gdańska
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1330

Moc podgrzewacza pojemno ś ciowego    Ponieważ objętość zasobnika zapewnia częściową akumulację, moc układu (w tym przypadku podgrzewacza)  przygotowania c.w.u. należy obliczyć z uwzględnieniem współczynnika redukcji dług zależności:      gdzie:  n  — sprawność układu c.w.u.,   — współczynnik reduk...

Wentylacja i klimatyzacja-materiały na zaliczenie

 • Politechnika Gdańska
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1218

Zabezpieczenie inst. wodnych systemu   otwartego- osprzęt:  termometr na przewodzie zasilającym  lub w najwyższym punkcie kotła (każdego kotła); termometr na rozdzielaczu wody zasilającej oraz  powrotnej przy 2 lub więcej źródeł ciepła; hydrometr na rurze sygnalizacyjnej; kurek ze złączką do  węża ...

Ogrzewanie grawitacyjne

 • Politechnika Gdańska
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1834

OGRZEWANIE GRAWITACYJNE,  jego siłą sprawczą wprawiającą w ruch  wodę jest ciśnienie grawitacyjne, spowodowane różnicą gęstości wody o  różnej temperaturze, wypełniającej część opadową i znośną każdego z  obiegów. W miarę wzrostu temp.wody (od 4st.C) maleje jej gęstość. Woda  podgrzewana zmniejsza ...