Węzły ciepła

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Węzły ciepła - strona 1

Fragment notatki:

Warunki techniczne: - montażu i odbioru urządzeń do regulacji i pomiaru zużycia ciepła w budynkach; polska korporacja techniki sanitarnej, grzewczej, gazowe i klimatyzacji
- zabezpieczenie wody przed wtórnymi zanieczyszczeniami
- wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, ciepłowniczych, ogrzewczych
- zalecenie do projektowania instalacji cieplej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujące namnażanie się bakterii legionella. Węzeł cieplny/ ciepłowniczy: - zespól urządzeń łączących sieci ciepłownicza lub zewnętrzną instalacje zlokalizowana na terenie działki, z instalacja wewnętrzną w budynku
- połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczonego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczonego do instalacji odbiorczych Klasyfikacja węzłów cieplnych: Kryterium- parametry czynnika grzewczego (wysoko i niskoparametrowy); liczba obsługiwanych budynków (indywidualny, grupowy); liczba obsługiwanych funkcji (jedno i wielofunkcyjny); sposób przekazywania ciepła (bezpośredni pośredni-wymiennikowy); układ polaczenia (równoległy, szeregowy, szeregowo-równolegly); sposób montażu (kompaktowy, tradycyjny). Zadania węzła cieplnego : transformacja parametrów czynnika grzejnego; regulacja ilościowa i jakościowa czynnika grzejnego, zależnie od aktualnego zapotrzebowania instalacji odbiorczych; kontrola i pomiar parametrów pracy węzła; zabezpieczenie instalacji wew (odbiorczych) przed przekroczeniem dopuszczalnych parametrów pracy. Warunki przyłączenia(węzły cieplne) - dostawca ciepła: obliczeniowa temp na zasilaniu węzła oraz wymagane schładzanie czynnika grzejnego; max ciśnienie robocze sieci ciepłowniczej; min/max/eksploatacyjne ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przyłączenia węzła; wymagania dotyczące wyposażenia w armaturę oraz funkcje automatyki regulacyjnej; wymaganie w zakresie pomieszczenia węzła cieplnego; informacje dotyczące zawartości projektu i wymaganych uzgodnień. Temp. C.W.U.: przepisy techniczno-sanitarne 55-60st C; dezynfekcja termiczna 70-80st C. Temp. Wody zimnej : wg PN-B-01706 5st C- ujecie powierzchniowe;10st C dla ujec podziemnych. Ciśnienie: przepisy techniczno-budowlane max 0,6 MPa przed punktem czerpalnym.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz