Wentylacja i klimatyzacja-materiały na zaliczenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wentylacja i klimatyzacja-materiały na zaliczenie - strona 1 Wentylacja i klimatyzacja-materiały na zaliczenie - strona 2 Wentylacja i klimatyzacja-materiały na zaliczenie - strona 3

Fragment notatki:

Zabezpieczenie inst. wodnych systemu   otwartego- osprzęt:  termometr na przewodzie zasilającym  lub w najwyższym punkcie kotła (każdego kotła); termometr na rozdzielaczu wody zasilającej oraz  powrotnej przy 2 lub więcej źródeł ciepła; hydrometr na rurze sygnalizacyjnej; kurek ze złączką do  węża do napełnienia i opróżnienia instalacji na przewodzie lub rodzielaczu powrotu wraz z zaworem  zwrotnym( antyskażeniowym); pompkę ręczną tłokową do napełniania i opóźniania urządzenia  (średnica pomki co najmniej 25mm)   Naczynie wzbiorcze -stalowy zbiornik o kształcie walca lub  prostopadłościanu. Zadaniem naczynia wzb. jst przejęcie przyrostu obj. nośnika ciepła powstałego na  skutek wzrostu jego temp. oraz połączenie instalacji i kotła z atmosferą.( instaluje się w najwyższym  punkcie w wyniku wachań zw. wody)   Rura odpowietrzająca -służy do połączenia instalacji c.o. z  atmosferą, średnica nominalna 15mm, kształt fajki o długości 100mm (napowietrza i odpowietrza)   Rura bezpieczeństwa - łączy bezpośrednio kocioł lub inne źródło ciepła z górną wypełnioną  powietrzem częścią naczynia wzbiorczego i dalej przez rurę odpowietrzającą-napowietrzającą z  atmosferą. Rura bezp. ma nie dopuścić do wzrostu ciśnienia na kotle, musi być podłączone  bezpośrednio do górnej części kotła  lub do instalacji na odcinku  między kotłem, a najbliższym  zaworem . Na rurze bezp. nie wolno montować jakichkolwiek zaworów. Zmiany kierunku wykonuję  się za pomocą łuków o pr. 1,5 śr. przewodu( w osi) dRB=8,08(Q) 1/3 [mm]  Q- moc kotła [kW]. Średnica  rury bezp. zależy od mocy kotła i nie może być mniejsza niż 25mm.  R ura wzbiorcza -łączy spód  (wodną część) naczynia wzrbiorczego z dolną częścią kotła lub rurą powrotną instalacji między kotłem  a najbliższym zaworem. Średnica wew: dRB5,23(Q) 1/3[mm] rura wzb. zależy od mocy kotła i nie może  być mniejsza niż 25mm. R ura cyrkulacyjna - to połączenie rury bezpieczeństwa z częścią wodną  naczynia wzbiorczego, średnica 20mm umożliwia przepływ czynnika grzewczego przez naczynie  wzbiorcze dla ochrony przed zamarzaniem.   Rura przelewowa -służy do odprowadzenia nadmiaru  nośnika ciepła, powstałego w instalacji, z naczynia wzbiorczego do zlewu w kotłowni. Średnica rury  przelewowej jest = średnicy rury bezp. Łączy się ją z naczyniem wzb. na poziomie najwyższego stanu  wody. W naczyniach o całkowitej poj. przekraczającej 50 dm3 dolna krawędź przyłączenia rury przel.  powinna znajdować się  100  mm poniżej wierzchu naczynia( w małych naczyniach wzbiorczycg 

(…)

…(materiał izolacyjny)-wełna mineralna, pianka PU,
wata szklana, pianka PE
*płaszcz ochronny ( ochrona izolacji właściwej przed uszkodzeniem, zawilgoceniem)-folia-
al.tworzywa sztuczne, blacha stalowa ocynkowana Koszty energii cieplnej: Zasady podziału na grupy
taryfowe:rodzaj źródła zasilania i paliwa-miejska sieć ciepłownicza zasilana z elektro ciepłowni lub
ciepłowni, lokalna kotłownia (gazowa na paliwo…
…, jako źródła ciepła, wysokosprawnych kotłów
gazowych, również kondensacyjnych, kotły olejowe, elektryczne, a także niekonwencjonalnych
urządzeń, jak pompa ciepła czy kolektory słoneczne. Materiał: przystoi. do temp. 70°C i ciś do
0,3MPa, szczelne na dyfuzje tlenu(korozja), tworzywo z barierą antydyfuzyjną, wielowartstwowe z
wkładką aluminiową, miedziane. Najczęściej: polipropylen, polibutylen, polietylen
… te należy połączyć równolegle. Króćce
przyłączne naczyń połączonych równolegle powinny być umieszczone na tym samym poziomie.
Łączna pojemność użytkowa tych naczyń jest sumą pojemności składowych naczyń i powinna być
równa lub większa niż pojemność użytkowa obliczona wg wzoru. Dopuszcza się również połączenie
przestrzeni gazowych naczyń połączonych równolegle pod warunkiem, że łączone przestrzenie
gazowe…

dochodzi do punktowego wychładzania przegrody Termogram Obraz dwuwymiarowego rozkładu
temperatury w punktach tej powierzchni. Zasada działania: badania termowizyjne opierają się na
znanym zjawisku fizycznym polegającym na emitowaniu fal elektromagnetycznych przez każde ciało o
temperaturze wyższej od zera bezwzględnego. Promieniowanie to nazywane jest ze względu na
długość fali, promieniowaniem…
…, wysokosprawnych kotłów
gazowych, również kondensacyjnych, kotły olejowe, elektryczne, a także niekonwencjonalnych
urządzeń, jak pompa ciepła czy kolektory słoneczne. Materiał: przystoi. do temp. 70°C i ciś do
0,3MPa, szczelne na dyfuzje tlenu(korozja), tworzywo z barierą antydyfuzyjną, wielowartstwowe z
wkładką aluminiową, miedziane. Najczęściej: polipropylen, polibutylen, polietylen sieciowany.
Wymagania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz