Polipropylen

note /search

Poliolefiny - charakterystyka

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Nauka o materiałach
Pobrań: 49
Wyświetleń: 539

, o bardzo zróżnicowanych właściwościach. polietylen małej i dużej gęstości (LDPE i HDPE), polipropylen (PP) poliizobutylen...

Fizykochemia polimerów - wstęp

  • Politechnika Wrocławska
  • Fizykochemia polimerów
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1778

ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie gęstości polipropylenu metodą piknometryczną. Jest to metoda...

Podział polimerów

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Nauka o materiałach
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1491

przez polikondensację Tworzywa otrzymywane przez poliaddycję Polietylen, polipropylen, kopolimery olefinowe Poli(chlorek...

Tworzywa sztuczne (wykład 11) sem IV

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1127

) -krystaliczna- krystality o rozmiarach 0,01-0,1 um, np. polietylen, polipropylen, poliamid. Wpływ struktury...