PTS-Polipropylen - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PTS-Polipropylen - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Polipropylen (PP)
Polipropylen otrzymuje się przez polimeryzację propylenu w obecności katalizatorów metaloorganicznych. Reakcja zachodzi w temp 100C w środowisku węglowodoryparrafinowych. Gęstość PP zawiera dsię w granicach od 890-900 kg/m3. Jest jednym z najlżejszych tworzyw sztucznych. Własności mechaniczne i cieplne PP zależą od stopnia krystalizacji polimeru. Charakterystyczną cechą jest zachowanie się podczas rozciągania. Stan sprężystości PP jest zachwany do 40% wydłużenia w momencie zerwania wydłużenie wynosi 700-1100%. Wysokość temp zeszklenia powodne ze zastosowane PP w niskich temp jest bardzo ograniczone. Odporny na działanie kwasów i zasad soli. Wyroby z PP mogą być użytkowane praktycznie do temp -5C. Spośród masowo produkowanych tworzyw sztucznych PP ma najwyższą temp użytkowania. Mała wytrzymałość mechaniczna ogranicza stosowanie tego tworzywa do wyrobów stosowanych pod niedużymi naprężeniami. PP odznacza się bardzo odpornością chemiczną. Jest tworzywem palnym, adodatkowym żródłem zagrożenia w przypadku pożąru są odpadające krople palącego się polimeru. Własności elektroizolacyjne są bardzo małe.
Sposób otrzymywania.
Aby zwiększyć wytrzymałość mechaniczną tworzywa wprowadza się napełniacze jak wkłókno szklane, talk czy azbest także pozwliło w pełni wykorzystać własności cieplno. Także dodaje się wkłókno szklane ze specjalną apreturę, która w sposób chemiczny łączy polimer z ciętym włóknem. Zwiększa się wytrzymałość na rozciąganie, odporność na pełzanie. Bardzo równomierny skurcz w obu kierunkach uzyskuje się stosując napełniacze mikrokuleczki szklane i kredę. Do PP dodaje dodaje się mączke drzewną (FIAT). Tworzywa napełnione mączką wykazują obniżoną udarność i dużą wodochłonność. Nowym sposobem modyfikacji PP jest wymieszanie z kauczukiem syntetycznym, zmniejszenie wytrzymałości mechaniczną, odporności cieplnej. Najnowsze tworzywa to PP spieniony - duża wytrzymałość mechaniczna i odporność cieplna, mała gęstość. Możliwość formowania wtryskowego wyrobów o dużej powierzchni. Stosowanie tego wtrysku jest możliwe i opłacalen kiedy grubość ścianki wyrobu wynosi co najmniej 5mm. Przez dodawanie odpowiednich antyutleniaczy i stabilizatorów termicznych spowodowało zwiększenie odporności na starzenie atmosferyczne i cieplne.
Metody przetwórstwa.
Wyroby z PP przeznaczone dla przemysłu samochodowego są wykorzystywane głównie metodami wtrysku i wytłaczania. Formowanie wtryskowe jest prowadzone w temp 180-270C i pod ciśnieniem 70-150MPa. Duża płynność PP w stanie stopniowym powoduje, że przy wtrysku należy stosować dysze samozamykające. Metoda wytłaczania jest stosowana przede wszystkim do formowania przedmiotów wewnątrz pustych i płyt. PP wykazuje w ostatnim pięcioleciu największy wzrost zastosowań w przemyśle samochodowym.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz