Termoformowanie - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Termoformowanie - omówienie - strona 1 Termoformowanie - omówienie - strona 2 Termoformowanie - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Wprowadzenie:
Formowanie próżniowe polega na nagrzaniu płyty lub folii z termoplastycznego tworzywa sztucznego do temperatury mięknienia, a następnie uformowaniu kształtu wyboru, pod działaniem podciśnienia w formie i jego utrwaleniu przez chłodzenie. Technologia formowania próżniowego zastępuje w znacznym stopniu technologię wtrysku. Metodą tą można wytwarzać wyroby o bardzo małej grubości ścianki (rzędu setnych części mm) i o znacznych gabarytach (rzędu kilku m2), co nie jest możliwe do uzyskania na wtryskarkach. Wyroby produkowane tą techniką to w przeważającej większości opakowania, w formie wszelkiego rodzaju pojemników otwartych, z reguły dzielonych w płaszczyźnie największego przekroju. Do zalet formowania próżniowego zalicza się:
możliwość wytwarzania wyrobów o bardzo małej grubości ścianek i o znacznych gabarytach
niski koszt form możliwość stosowania form wielokrotnych, zwiększających wydajność produkcji
swoboda wyboru surowca do formowania
Do wad zaliczyć należy:
wysokie ceny surowca - ceny płyt i folii są ok. 100% wyższe od cen granulatu
powstawanie znacznych odpadów produkcyjnych
nierównomierności w grubości ścianek wyrobu
konieczność wykonywania obróbki wykańczającej
Do formowania próżniowego stosuje się półprodukty z termoplastycznych tworzyw sztucznych w postaci płyt i folii. Do najczęściej przetwarzanych tą metodą tworzyw sztucznych zalicza się: polistyren (PS)
polichlorek winylu (PVC)
polipropylen (PMM)
polietylen (PE)
polipropylen (PP)
Tworzywa przetwarzane metodą formowania próżniowego muszą spełniać następujące wymagania:
posiadać szeroki zakres temperatur w którym możliwe jest termoformowanie
umożliwiać uzyskanie odpowiedniej głębokości formowania
powinny dobrze płynąć, dokładnie wypełniać zagłębienia i układać się na krawędziach formy
mieć odpowiednią wytrzymałość cieplną
zachować kształt po formowaniu i wytrzymałość wynikającą z cech materiału wyjściowego
Metody formowania próżniowego
Rozróżnia się dwa zasadnicze rodzaje formowania próżniowego: negatywowe i pozytywowe.
Formowanie negatywowe
Polega na wciągnięciu folii lub płyty z tworzywa sztucznego w negatywową formę (wklęsłą matrycę). Wadą tej metody jest pocieranie się ścianek wyrobu wraz z głębokością formowania. Optymalny stosunek formowania (H) do średnicy (D) wynosi: H/D=0,4. możliwość jest nawet dwukrotne zwiększenie przez zastosowanie pochylenia ścianek. Zmniejszenie efektu pocienienia można również uzyskać stosując tzw. Ekranowanie, polegające na osłanianiu przed nagrzewaniem miejsc na folii, które w czasie formowania najbardziej ulegają wyciąganiu, lub stosując częściowe przytrzymywanie folii przez ramę dociskową ze sprężynami. Unowocześniona metoda formowania negatywowego z rozciąganiem folii polega na wykorzystaniu w procesie formowania gorącego, sprężonego powietrza.

(…)

… do próżniowego formowania wyposażona jest w urządzenie do wytwarzania próżni, urządzenie grzewcze, komorę na formy. Za względu na zbyt niskie wydajności pomp próżniowych w celu umożliwienia formowania wyrobu w czasie rzędu kilku sekund, maszyny wyposażone są w akumulatory próżniowe. Techniki wykonywania form oraz stosowane do tego celu materiały są bardzo różne. Zaletą formowania próżniowego jest jego niski…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz