Metaloznawstwo

note /search

Budowa stopów dwuskładnikowym - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metaloznawstwo
Pobrań: 140
Wyświetleń: 987

eele3. Budowa stopw metali 3.1.Rodzaje faz wystepujacych w stopach metali Stopy to substancje otrzymywane przez stopienie dwch lub wiecej pierwiastkw. Jakkolwiek obecnie stopy mozna otrzymywac takze innymi metodami, np. przez spiekanie lub elektrolize, metoda stapiania stosowana jest najczesciej. ...

Miedz,aluminium - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metaloznawstwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 931

MIEDŹ I JEJ STOPY. Miedź - jest metalem krystalizującym w układzie A1. Nie ma odmian alotropowych. Temp. topnienia 1083°C, gęstość 8,9 g/cm3. Czysta miedź ma bardzo dobrą przewodność elektryczną, stąd jej główne zastosowanie w elektrotechnice i elektronice. Ze względu na b. dobrą przewodność ciepln...

Stale narzędziowe - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metaloznawstwo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 889

STALE NARZĘDZIOWE STOPOWE Stalom narzędziowym stawia się inne wymagania niż konstrukcyjnym. Powinny one cechować się możliwie dużą twardością i odpornością na ścieranie. Szczególnie korzystnie wpływają na te własności pierwiastki stopowe, które tworzą węgliki złożone (M23C6 i M6C), tzn. chrom, moli...

Aluminium i miedź - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metaloznawstwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 973

STOPY ALUMINIUM Właściwości aluminium Aluminium jest jednym z najczęściej używanych metali w różnych dziedzi­nach techniki, zarówno w postaci czystego metalu, jak i wielu stopów. Jest jednym z najczęściej występujących w skorupie ziemskiej pierwiastków (8,13%) po tlenie i krzemie. Aluminium krysta...

Aluminium - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metaloznawstwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1043

Aluminium krystalizuje w układzie regularnym o sieci przestrzennie centrowanej A1 i parametrze sieci a=0,40493nm. Aluminium charakteryzuje dobra lejność i podatność na przeróbkę plastyczną na zimno i na gorąco, dobra spawalność. W stanie wyżarzonym aluminium ma następujące właściwości mechaniczne: R...

Dwuskladnikowe uklady równowagi fazowej - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metaloznawstwo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 945

Układy dwuskładnikowe o zupełnej rozpuszczalności składników w sta­nie stałym są tworzone przez izomorficzne składniki A i B rozpuszczające się wzajemnie przy dowolnych stosunkach ilościowych ­zarówno w stanie ciekłym, jak i stałym. Proces krzepnięcia roztworu stałego przebiega podob­nie dla wszystk...

Hartowania - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metaloznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 749

Hartowność stali nazywamy zdolność do tworzenia struktury martenzytycznej podczas hartowania. Określa się ją na podstawie pomiaru grubości warstwy martenzytycznej na przekroju hartowania przedmiotu. Poszczególne gatunki stali hartują się na różną głębokość. Jeżeli zahartujemy szereg prętów z danego ...

Hartowność stali konstrukcyjnej - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metaloznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 672

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA Laboratorium z Metaloznawstwa i Obróbki cieplnej. Temat: Hartowność stali konstrukcyjnej. Dariusz Schabowski II MDT gr.1209 Hartowanie stali konstrukcyjnej zależy głównie od pierwiastków stopowych i przejawia ...

Heyna - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metaloznawstwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1197

Heyna (10g chlorku amono-miedziowego, 100ml destylowanej). Zgład po wyszlifowaniu na drobnoziarnistych papierach ściernych trawi się w czasie kilku minut. Na próbie powstaje osad miedzi, który usuwa się watą zwilżoną wodą. Osad usuwa się łatwiej przy zmywaniu amoniakiem. Miejsca zanieczyszczone fosf...

Konstrukcyjna stal stopowa - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metaloznawstwo
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1484

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA Laboratorium z Metaloznawstwa i Obróbki cieplnej. Temat: Konstrukcyjna stal stopowa. Dariusz Schabowski II MDT gr.1209 Stale wyróżniają się złożonym skł...