Konstrukcyjna stal stopowa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstrukcyjna stal stopowa - omówienie - strona 1 Konstrukcyjna stal stopowa - omówienie - strona 2 Konstrukcyjna stal stopowa - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

POLITECHNIKA RZESZOWSKA
im. Ignacego Łukasiewicza
WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA Laboratorium z Metaloznawstwa i
Obróbki cieplnej.
Temat: Konstrukcyjna stal stopowa.
Dariusz Schabowski
II MDT gr.1209
Stale wyróżniają się złożonym składem chemicznym, wpływającym intensywnie na ich właściwości użytkowe. Każda stal zawiera tzw. domieszki. Zwykle będące procesów metalurgicznych głównie odtleniania. Są to głównie: mangan, krzem i aluminium przy czym ilości ich zależy od użytych surowców i metod wytopu. Innym rodzajem domieszek w stalach są zanieczyszczenia w tym głównie siarka i fosfor oraz w mniejszym stopniu arsen, cyna i antymon. Do zanieczyszczeń zalicza się również tzw. domieszki ukryte albo raczej pierwiastki śladowe: tlen, azot i wodór.
Wprowadzenie do stali dodatków stopowych ma na celu:
uzyskanie określonych własności wytrzymałościowych,
wywołanie pożądanych zmian struktury,
uzyskanie specjalnych właściwości chemicznych i fizycznych,
podwyższenie hartowności,
ułatwianie technologii i polepszanie efektów obróbki cieplnej.
W budowie maszyn stosuje się głównie następujące gatunki stali stopowej:
do ulepszania cieplnego i hartowania powierzchniowego,
do nawęglania,
do azotowania,
sprężynową,
łożyskową.
1. Stal do ulepszenia cieplnego i hartowania powierzchniowego.
Stopowa stal maszynowa jest głównie stosowana do wyrobu małych i średnich rozmiarów części maszyn oraz pojazdów, jeżeli wymagane granice plastyczności, wytrzymałości i ciągliwość są zbyt duże, by używać stali niestopo­wej o mikrostrukturze ferrytyczno-perlitycznej. Stal manganowa 30G2 i 45G2 ma większą hartowność niż stal niestopowa o podobnej zawartości węgla i dlatego efekty ulepszania są wyraźne, nawet w przekrojach do 30 mm, a więc większych od krytycznych dla stali niestopo­wej. Jest ona stosowana również w stanie normalizowanym, ponieważ zwiększona zawartość manganu umożliwia i w tym stanie osiągnięcie wyraźnie wyższych wartości Re i Rm niż w stali niestopowej.
Stal manganowo-krzemowa 35SG stanowi materiał pozwalający uzyskać dobre właściwości w małych i średnich przekrojach. Ponadto krzem rozpusz­czony w ferrycie utwardza go, dzięki czemu zarówno po ulepszaniu cieplnym, jak i w stanie normalizowanym stal wykazuje większą odporność na ścieranie. Z tego powodu stal ta jest używana do wyrobu dużych kół zębatych (w stanie normalizowanym).


(…)

… naprężeń ściskających często się stosuje obróbkę mechaniczną - np. śrutowanie. 4. Stal łożyskowa. Części łożysk tocznych powinny się odznaczać dużą twardością, odporno­ścią na ścieranie, zginanie i skręcanie oraz dużą wytrzymałością zmęczeniową w warunkach zmęczenia kontaktowego. Stąd też stali do wyrobu łożysk stawia się duże wymagania co do czystości, mikrostruktury, twardości oraz hartowno­ści…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz